Onsdag 23. oktober 2019 Lederen

Frigjøringen

• Fredag blir kong Harald, statsminister Erna Solberg og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tatt imot av ordfører Rune Rafaelsen i Kirkenes til markeringen av at det er 75 år siden sovjetiske styrker frigjorde byen fra den tyske okkupasjonsmakta. En uke tidligere, 18. oktober 1944, hadde den Den røde armé krysset grensa til Norge ved Grense Jakobselv. 24. oktober hadde sovjetstyrkene tatt kontroll over Bjørnevatn ti kilometer sør for byen, og 3500 mennesker kunne komme ut fra tunnelene i Sydvarangers gruver. Lokalhistoriker Trond Hansen skriver i Sør-Varanger Avis at dette står som selve symbolet på frigjøringen. Norske partisaner bisto de sovjetiske styrkene under framrykningen, og soldatene ble mottatt med begeistring som befriere. Frigjøringsjubileet i Kirkenes vil også markere lidelsene som ble påført befolkningen da store deler av Finnmark og Nord-Troms ble brent ned til grunnen og titusener tvangsevakuert.

• Den sovjetiske framrykningen stoppet ved Tanaelva 15 mil vest for Kirkenes. Det fantes en frykt på norsk side for at russerne skulle forbli i landet, men som historiker Sven G. Holstmark skriver i VG, oppførte de sovjetiske styrkene seg i det store og hele eksemplarisk, før de trakk seg tilbake 25. september 1945. Allerede i 1941 hadde Stalin i samtaler med Storbritannias utenriksminister Anthony Eden erklært at Sovjetunionen ikke hadde territoriale krav overfor Norge. Det fantes krefter i det russiske militæret som ønsket å beholde kontrollen over Øst-Finnmark, men Stalin og utenriksminister Molotov motsatte seg dette. Holstmark skriver at Molotov 18. oktober innkalte den norske ambassadøren i Moskva, Rolf Andvord, til Kreml, der han sa at det var viktig både overfor verden og det norske folk at «dere kan heise det norske flagg over fri norsk jord». Dagen etter frigjøringen av Kirkenes, 26. oktober, kom det en proklamasjon fra kong Haakon, der han slo fast at innmarsjen hadde skjedd med regjeringens bifall og etter avtale med Sovjet-Russlands regjering. Frigjøringen av Kirkenes skjedde et halvt år før resten av landet og ga folk en visshet om at snart ville hele Norge være fritt.