Onsdag 23. oktober 2019 Kultur og medier

Dag Solstad er på tale til nobelprisen, men sliter like mye med kommareglene som oss andre:

Solstad-slurv fikk stå

KOMMATRØBBEL: Forlaget sier at Dag Solstads nye roman ble korrekturlest. Likevel har to korrekturlesere uavhengig av hverandre funnet henholdsvis 442 og 558 feil i den ferdige boka. FOTO: SIV DOLMEN

Dag Solstads nye roman har i snitt fire språkfeil per side, blant annet en kommafeil i første setning. Det handler om kunstnerisk frihet, ifølge forlaget.

bøker

Dag Solstad er en av Norges mest anerkjente forfattere. Tidligere i år ga han ut boka «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen», som har fått strålende mottakelse blant norske kritikere.

Den observante leser vil imidlertid se at forfatteren gjør seg skyldig i en kommafeil allerede i romanens første setning.

Boka er på i alt 112 sider, og den er preget av en rekke språklige feil.

På oppdrag fra Klassekampen har to korrekturlesere gått gjennom boka for å se etter stavefeil og grammatiske unoter. De har lagt inn henholdsvis 442 og 558 merknader i teksten.

Jan Ove Hennøy er daglig leder i oversetter- og språkkonsulentfirmaet Språkverkstaden. Han er en av de to som har gått gjennom Solstads siste roman med rødpennen.

Dag Solstad:

• Norsk forfatter, født 1941.

• Regnes som en av de mest sentrale prosaforfatterne i nyere norsk litteratur.

• Har mottatt en rekke litterære priser, inkludert Nordisk råds litteraturpris i 1989 og Brages hederspris i 1998.

• Tidligere i år ga Solstad ut boka «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen» på Oktober forlag.

• Boka er kritikerrost og har vært inne på topp ti på bestselgerlistene i flere uker.

– Kommafeil er slurv

Hennøy reagerer blant annet på kommafeil og rot med bruk av verbtider.

– Man kan jo spørre seg om det er riktig å rette kommafeil hos en forfatter som Dag Solstad, men siden han har en litterær stil som består av lange, snirklete setninger, fungerer teksten dårlig om ikke tegnsettingen er korrekt.

Hennøy mener tegnsettingen i Solstads roman stort sett er ganske godt gjennomført.

– Det forteller meg at det trolig er snakk om slurv i de tilfellene hvor jeg har påvist kommafeil.

– Forfatterens kunstneriske frihet innebærer vel også at man kan bryte med grammatiske regler?

– Jo, men dersom man for eksempel skal bryte kommareglene ut fra kunstneriske hensyn, må det ligge en plan bak det. Og jeg synes det er vanskelig å se planen bak kommafeilene i Solstads roman, sier Hennøy.

Det er en grunn til at det finnes kommaregler, påpeker Hennøy. Han viser til at Dag Solstads roman har setninger som går over 10–15 linjer.

– Da vil det hjelpe leseren at tegnsettingen er god. Hvis man stort sett setter komma etter en leddsetning, men unnlater å gjøre det i noen tilfeller, er det vanskelig å bruke argumentet om litterære hensyn.

Hennøy understreker at han bare har rettet kommafeil der de framstår udiskutable.

– Det vil si at rettelsene er grammatisk fundert, og at det ikke er særlig rom for diskusjon. I disse tilfellene skal det heller ikke være et trumfkort å vise til den kunstneriske friheten.

– Tro mot skriveøyeblikket

Det er forlaget Oktober som gir ut bøkene til Dag Solstad. Ifølge forlagssjef Ingeri Engelstad er det ikke noe nytt i at Dag Solstads språklige valg blir gjenstand for diskusjon.

«Når Solstad kommer med ny roman, får vi gjerne bunker med brev fra norsklærere som har gått gjennom boka med rødblyant. Men Solstads romaner er altså ikke stiloppgaver i norsk», skriver Engelstad i en e-post.

Hun trekker fram at Dag Solstad er en stor kunstner som ofte bruker språket på overraskende måter.

«Når man skal jobbe med Solstads språk, kreves en høy grad av musikalitet, gehør og kjennskap til hans særegne stil. Solstads poetikk handler blant annet om at han er tro mot skriveøyeblikket og den temperaturen noe er skrevet fram med, og det betyr for eksempel at substantiver ikke nødvendigvis bøyes konsekvent, eller at tempusskifte kan forekomme fra ett avsnitt til det neste», skriver Engelstad.

Forlagssjefen påpeker at det som måtte finnes av reine trykkfeil i romanene, helt og holdent er forlagets ansvar.

– Er det slik at dere har kjørt manuset til Solstad gjennom en korrektur, men at dere av kunstneriske årsaker har latt være å ta hensyn til rettelser?

– «Nå er det ikke slik at vi ‘kjører manus gjennom korrektur’, verken Solstads eller andre forfatteres. Vi forholder oss aktivt til tekstene vi arbeider med og utgir, og gjør alltid grundige vurderinger på alle nivåer. Solstads roman har selvfølgelig vært lest av en korrekturleser», skriver Engelstad.

Engelstad gjør et poeng av at det litterære språket både avviker fra og virker på en annen måte enn prosaen vi vanligvis blir oppfordret til å bruke.

«For det litterære språkets oppgave er å vise oss noe på nytt», skriver hun.

– Bør rydde opp

Språknestor og professor emeritus Finn-Erik Vinje mener Dag Solstads litterære stil åpner for et visst slingringsmonn med tanke på språklige noter og unoter.

– I en skjønnlitterær bok har jo forfatterne fullstendig språklig frihet, sier han.

Samtidig reagerer han på at det er gjennomgående mange språkfeil i Solstads nye roman – etter at den er kommet ut i bokhandlene.

– Det hører ingen steder hjemme.

Vinje peker blant annet på den inkonsekvente bruken av former som «ben» og «bein», «helga» og «helgen» i romanen.

– Jeg tror jo at forlaget ser seg tjent med å rydde opp i dette. Det å veksle mellom «tida» og «tiden» i samme avsnitt virker forstyrrende, sier Vinje.

Dag Solstad hadde ikke anledning til å kommentere saken i går.

kultur@klassekampen.no