Tirsdag 29. oktober 2019 Lederen

Ny politikk

• Det svenske politiske landskapet har endret seg mye på få år, og en ny meningsmåling fra DN/Ipsos i helga viste at Sverigedemokraterna har sterk framgang. Det høyre­orienterte partiet som har vokst seg stort på å kreve stans i innvandringen og en hard linje mot kriminalitet, får nå støtte av 23 prosent av svenske velgere. Det er den høyeste oppslutningen for partiet siden det kom inn i målingene til DN/Ipsos. Regjeringspartiet Socialdemokraterna er fortsatt største parti, men bare med nød og neppe: 24 prosent av de spurte ville valgt sosialdemokratene om det var valg i dag. Dermed kniver de to partiene om å være størst i Sverige. Høyres søsterparti Moderaterna er tredje størst og foretrukne parti hos 16 prosent av velgerne.

• Ipsos analytiker forklarer i en artikkel i svenske Dagens Nyheter at velgerstrømmen til Sverige­demokraterna framfor alt skjer utenfor Sveriges tre største byer, og særlig blant velgere med lavt utdanningsnivå. Avstanden mellom Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna er nesten visket ut i mellomstore byer som Västerås og Örebro og områdene rundt. En undersøkelse fra Sifo viser enda tydeligere hvor alvorlig situasjonen er for Socialdemokraterna: Sverigedemokraterna er nå for første gang største parti blant LOs medlemmer. 31 prosent av LO-medlemmene fortrekker i dag partiet.

• Sverigedemokraterna har formodentlig tjent på at den offentlige debatten i Sverige den siste tida har dreid seg om gjengkriminalitet og innvandring. Dette er politikkområder partiet alltid har prioritert. Det er heller ikke uvesentlig at den økonomiske politikken den svenske regjeringen styrer etter, er diktert av den liberale høyresida. Stefan Löfvens koalisjonsregjering tiltrådte i januar i år, etter måneder med sonderinger for å finne et regjeringsgrunnlag. Selv om den utgår fra Socialdemokraterna og Miljöpartiet, er den bundet av en avtale med Centern og Liberalerna som dikterer økonomisk høyrepolitikk. Alvoret i denne situasjonen kan knapt underspilles. En annen politikk må til for å hindre at ­arbeidsfolk går til ytre høyre.