Tirsdag 29. oktober 2019 Kultur og medier

Ibsen-forsker Jørgen Haave reagerer på ny biografi om det norske forfatterikonet. Han kaller den spekulativ:

Slakter teori om Ibsen-barn

IBSEN-RYKTER: I en ny biografi om dikterkjempen Henrik Ibsen gransker Sverre Mørkhagen historien om at dikteren som 15-åring skal ha fått barn med ei 13 år gammel jente i hjembyen Skien. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

I sin nye biografi om Henrik Ibsen antyder Sverre Mørk­hagen at dikteren hadde en datter utenfor ­ekteskap. Det får Ibsen-forskere til å reagere.

bøker

Henrik Ibsen er utvilsomt Norges største forfatterikon, og opp gjennom årene er det blitt skrevet en lang rekke bøker om dikterens liv og virke.

Siste skudd på stammen er «Ibsen?…?den merkelige Mand» – forfatteren Sverre Mørkhagens ferske biografi.

Marius Wulfsberg, anmelder i Dagbladet, var imponert over boka og ga den terningkast seks. Wulfsberg omtaler biografien som «modig» og trekker fram at Mørkhagen er den første seriøse biografen som tar opp spørsmålet om hvor mange barn Ibsen egentlig hadde.

Det er velkjent at Ibsen fikk en sønn utenfor ekteskap i 1846. Mindre kjent er ryktene om at dikterhøvdingen i en alder av 15 år angivelig gjorde ei 13 år gammel jente gravid.

I sin ferske Ibsen-biografi forsøker Mørk­hagen og kaste nytt lys over denne historien.

Henrik Ibsen (1828–1906):

• Norsk forfatter og dramatiker, født i Skien.

• 15 år gammel begynte han som apotekerlærling i Grimstad, og som attenåring fikk han en sønn med en ti år eldre tjenestekvinne.

• Fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med skuespillet «Et dukkehjem» i 1879, har siden vært et litterært verdensnavn.

• I høst kom forfatter Sverre Mørkhagen med biografien «Ibsen … den merkelige Mand» på forlaget Gyldendal.

– Finner på en fortelling

Det får Jørgen Haave, førstekonservator ved Ibsen-museet i Skien, til å reagere kraftig. Haave er ekspert på Henrik Ibsens første leveår, og i 2017 ga han ut boka «Familien Ibsen».

Haave forteller at han hadde gledet seg til den nye biografien, men at det ferdige resultatet er nedslående.

– Det finnes ingen historiske kilder som peker i retning av at dette skal være riktig. Her finner Mørkhagen på en fortelling som for lengst er blitt tilbakevist av Ibsen-forskere, sier Haave.

Haave har også skrevet et innlegg på Klassekampens debattsider i dag, hvor han kaller Mørkhagens biografi for et «deprimerende tilbakeslag» for Ibsen-forskningen.

Han mener videre at boka «vanskelig betraktes som noe annet enn et bidrag til å forfalske kulturhistorien og gi et fullstendig feil inntrykk av Henrik Ibsens liv og diktning».

– Faktadogmatisme

Sverre Mørkhagen avviser på sin side den skarpe kritikken.

– Jeg forsøker kun å vise at det er en mulighet for at Henrik Ibsen ble far til et barn som 15-åring, og jeg er ikke den første som gjør det. Det er også slik at enhver biografi har elementer av fortolkning, og jeg er ikke helt med på den faktadogmatismen som preger deler av Ibsen-miljøet, sier Mørkhagen.

I sin Ibsen-biografi refererer Mørkhagen blant annet til boka «Henrik Ibsens hemmeligheter» av psykologen Arne Duve. Det var i denne boka, som kom i 1977, at den pikante historien om Ibsen ble presentert første gang.

Det er ei bok som står lavt i kurs blant norske Ibsen-forskere, ifølge Jørgen Haave.

– Den er det ingen som tar på alvor, sier Haave.

Sverre Mørkhagen forteller at han ville undersøke om det kunne være hold i historien som Arne Duve trakk fram på 1970-tallet.

– Jeg har funnet flere indisier som heller bekrefter enn avkrefter den, sier han.

Mørkhagen påpeker at det skjedde noe opprivende i Henrik Ibsens liv da dikteren var 15 år og bodde sammen med familien i Skien. Biografen viser blant annet til at Ibsen «brått og plutselig» ble tatt ut av borgerskolen høsten 1843 og sendt til Grimstad for å gå i apotekerlære.

– Det er blitt sagt at dette hadde økonomiske årsaker, men samme høst søkte far Knud om friplasser for de to neste brødrene i søskenflokken. Da er det påfallende at han ikke søkte for Henrik, som var nærmest til å fullføre skoleløpet. Hans yngre brødre måtte heller ikke ut av huset da de fylte 15, sier Mørkhagen, som også forteller at fageksperter har lest gjennom manuset før det gikk i trykken.

Tilfellet Henrik Walstrøm

13. desember 1843 fødte 13 år gamle Andrea Andersdatter ei jente i Skien. Barnet fikk navnet Julie Henriksdatter og ble ført opp som et «uekte barn». Faren ble oppgitt å være en person ved navn Henrik Walstrøm.

Under arbeidet med biografien har Mørkhagen forsøkt å spore opp denne Henrik Walstrøm.

– Jeg har blant annet hatt hjelp av en profesjonell slektsgransker, men vi finner altså ingen Henrik Walstrøm – heller ikke andre steder i landet. Det er med andre ord flere brikker som faller på plass dersom vi legger til grunn at faren til Julie Henriksdatter faktisk er Henrik Ibsen, sier Mørkhagen og legger til:

– Som sagt påstår jeg ikke at dette er tilfellet. Jeg forsøker bare å vise at det ikke kan avkreftes. Samtidig gir det bedre forklaring på andre hendelser.

Brudd med familien

Mørkhagen peker på flere hendelser i Henrik Ibsens livshistorie for å underbygge denne teorien. Biografen viser blant annet til bruddet som oppsto mellom dikteren og familien i 1946. Da var Henrik Ibsen blitt kjent ansvarlig i en annen farskapssak, da i Grimstad.

– Dette kan ha vært dråpen som gjorde at faren, Knud Ibsen, fikk nok, sier Mørkhagen.

Jørgen Haave er derimot av en annen oppfatning.

– Det vi vet fra anekdotene i Skien, er at Knud Ibsen var svært stolt av sin sønn. At Henrik ble sendt til Grimstad før han var ferdig med borgerskolen, er også helt nytt for meg, sier Haave, som selv mener ferden gikk til Grimstad først etter at Ibsen var ferdig med borgerskolen.

Haave mener at den nye biografien går for langt i sine spekulasjoner.

– Mørkhagen tilpasser de historiske kildene for å gjøre teorien om Ibsens farskap mer sannsynlig, sier han.

– Null pluss null er null

Historiker og forfatter Ivo de Figueiredo har tidligere skrevet et tobindsverk om Henrik Ibsens liv og virke. Han kan ikke se at Mørkhagen har funnet nytt belegg som bekrefter teorien om at Ibsen skulle ha blitt far som 15-åring.

– Mørkhagen og Duve har spunnet en historie rundt et barn med ukjent far, som så brukes til å fylle ut hullene i Ibsens liv, sier de Figueiredo.

– Man legger sammen flere ting man ikke vet, og konkluderer med at man vet. Men null pluss null er og blir null.

Historikeren forteller at han som biograf har vært opptatt av at brikkene ikke nødvendigvis «må falle på plass».

– Der det finnes mørke hull i en livshistorie, bør de forbli mørke. Det er viktig at vi skiller mellom vitenskapelige hypoteser og løse spekulasjoner, sier de Figueiredo, som forteller at han i sin biografi om Ibsen så bort fra teorien Sverre Mørkhagen nå har lansert.

dageivindl@klassekampen.no

Sverre Mørkhagen
Jørgen Haave