Tirsdag 29. oktober 2019 Innenriks

SV og Rødt vurderer mistillit etter trygdeskandale:

Angriper Hauglie

FEIL PRAKSIS: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt pressekonferanse i går om feil praksis av EØS-regler.FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

EØS: Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land. – Jeg blir helt dårlig av dette, sier Karin Andersen (SV).

trygd

– Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, sa avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch under pressekonferansen med arbeidsminister Anniken Haugli (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng i går.

En gjennomgang av praksis i Nav viser at flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land. SV og Rødt vurderer mistillit mot arbeidsministeren.

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet. Reglene for personer bosatt i utlandet har vært praktisert korrekt.

Trygdeskandalen:

• Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

• Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, hvorav 36 ubetingede fengselsdommer på inntil åtte måneder.

• Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

Rødt og SV vurderer

– Jeg blir helt dårlig av dette. Det føyer seg inn i rekke av historier vi hører om hvordan folk behandles i systemet, sier Karin Andersen (SV) til Klassekampen.

Både SV og Rødt vurderer mistillit mot arbeidsministeren. I første omgang ber SV om en redegjørelse fra statsråden, men Andersen avviser ikke at det kan bli en mistillitssak.

– Det lukter kontrollsak lang vei her. Det er gjerne der vi kan konkludere med mistillit eller ikke. Dette har jo pågått over lang tid. Det handler om systemer som skal ta vare på folk i krise, sier Andersen.

– Vi mistenker at denne skandalen er et utslag av politiske signaler. Vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp fra Nav, sier Bjørnar Moxnes (R)

– Kan det ikke bare dreie seg om en feiltolket EØS-regel?

– Vi får se. Det er det vi må komme til bunns i. Men regjeringen fører en politikk basert på mistenkeliggjøring. Vi må få klargjort om det er utslag av det, eller mer tilfeldig, sier Rødt-lederen.

2400 saker

Hauglie varsler at hun vil iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil.

– Flere er urettmessig anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av denne feilen. På bakgrunn av anmeldelsene er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffe­reaksjoner, sier hun.

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. 36 av disse omfatter ubetinget fengsel, og den lengste skal være på åtte måneders fengsel.

Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Dette er veldig leit, og jeg beklager det naturligvis på det sterkeste, sier hun.

Har fortsatt tillit til Vågeng

Hauglie understreker imidlertid at hun fremdeles av tillit til Nav-direktøren.

– Jeg har tillit til Vågeng, sa Hauglie på spørsmål fra NTB.

– Det som er viktig å si, er at dette har vært en feil som har pågått over tid, og som er avdekket av trygderetten og tatt tak i av Nav, sa statsråden.

Sigrun Vågeng (68) understreket følgende:

– Jeg kan forsikre alle om at vi tar denne saken på dypeste alvor.

innenriks@klassekampen.no