Onsdag 30. oktober 2019 Lederen

Mistillit

• Minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengsel. I tillegg har rundt 2400 personer fått krav om tilbakebetaling av feilaktig utbetalt trygd fra Nav. Nå mener både Nav og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at dommene og kravene er basert på feil lovtolkning og ber om unnskylding overfor dem som er rammet. Noe liknende har knapt skjedd i norsk historie. Arbeidsministeren mener det er aktuelt med både ekstra utbetalinger av trygd og erstatninger til uskyldig dømte. Hun setter også i gang en ekstern gransking av sakene. Både SV og Rødt har allerede varslet at de vurderer mistillit mot ministeren.

• Saken dreier seg om hvorvidt en EU-forordning om at trygdemottakere har rett til å ta med seg trygderettigheter til andre EØS-land har forrang for norsk rett eller ikke. Etter norsk lov må man være i Norge for å motta trygd. Til nå har Nav sett bort fra EU-direktivet, men nå blir det slått fast at det er feil. Saken er betent fordi det har vært et politisk ønske å hindre såkalt trygdelekkasje, altså at mennesker tar med seg trygd til utlandet. I hvilken grad politiske føringer har vært avgjørende for Navs praksis, vil en kommende gjennomgang avdekke. Det er selvsagt også et spørsmål om hvilket handlingsrom norske politikere har innen EØS-avtalen.

• Uansett er det et skjerpende moment at sakene rammer folk med lite i lommeboka. De er mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, altså folk som ikke har for vane å ta med seg advokater om de mener de er urettferdig behandlet. VG og TV 2 har snakket med flere som har måttet sone, og som alle forteller at de ikke visste at det var ulovlig å reise til utlandet uten å varsle Nav. Likevel har mange blitt møtt med null forståelse og svært strenge reaksjoner. I enkelte av sakene, slik de presenteres i mediene nå, ser det ut som politianmeldelsene har kommet opptil et år etter at personene har gjort opp pengekrav fra Nav. Spørsmålet er om det i Nav har være et system i mistilliten mot disse menneskene, selv om de har forsøkt å gjøre opp for seg.

Artikkelen er oppdatert: 1. november 2019 kl. 11.56