Fredag 1. november 2019 Kultur og medier

Cappelen Damm har gitt ut en lang rekke healing-bøker med advarsel til leserne – «oppsøk alltid lege»:

Flere healere på listene

IKKE ENESTE SJAMAN I BYEN: Sjaman Durek Verretts bok ble stoppet av Cappelen Damm, men bøker med tilsvarende innhold har gått under radaren, mener religionsviter Anne Kalvig. FOTO: TOM HANSEN, NTB SCANPIX

Cappelen Damm stoppet Durek Verretts bok fordi hans framstilling av sykdom kan være «skadelig». Men forlaget har utgitt flere bøker med liknende påstander.

Bøker

Tirsdag denne uka skulle Durek Verretts bok «Spirit Hacking» ha blitt utgitt av Cappelen Damm. Det satte imidlertid forlaget en stopper for, da det i forrige uke ble sendt ut en pressemelding om at boka var trukket allerede før utgivelse.

Avgjørelsen kom etter flere kritiske oppslag i Dagbladet, blant annet i form av en anmeldelse skrevet av Cathrine Krøger. Hun ga boka terningkast 1 og beskrev den som «Gal manns tale».

Kritikken førte til at Knut Ola Ulvestad, Cappelen Damms forlagssjef for sakprosa, tok seg tid til å lese boka. Til VG kunne han fortelle at partiene som omhandlet behandlingsmåter og årsakene til kreft, gjorde det umulig å gi den ut.

«Hvis dette leses bokstavelig, kan det jo rett og slett være skadelig, sa Ulvestad til VG.

«Alt kan heales»

Klassekampen har lest e-bokutgavene av fem andre titler Cappelen Damm har utgitt i kategorien «sjel, kropp, sinn» de tre siste årene:

• «Den indre årsaken» (2019) av Martin Brofman.

• «Finn din indre healer» (2018) av Anysia Marcell Kiel.

• «Heal deg selv» (2018) av Amy B. Scher.

• «Kroppsro» (2017) av Sandy C. Newbigging.

• «Du er medisinsk intuitiv» (2017) av Sherrie Dillard.

I den ferskeste boka, «Den indre årsaken», hevder forfatter Martin Brofman at han overlevde en krefttype som legene «vurderte som umulig å operere vekk eller behandle, og som derfor ville være uhelbredelig». Forfatteren mener at han klarte å helbrede seg selv for kreft.

«Alt kan heales», skriver Brofman et sted i boka, som for øvrig innledes med en ansvarsfraskrivelse fra forfatter og forlag:

«Verken forfatter eller forlag kan holdes ansvarlig for tap eller skade som skulle oppstå ved anvendelse av informasjonen i denne boka.»

Vil ikke diskutere

Knut Ola Ulvestad henviser videre til Cappelen Damms redaksjonssjef for i bokklubben Energica, Nina Normann Ferguson, da Klassekampen tar kontakt angående de fem bøkene.

Hun får gjengitt flere sitater fra bøkene, før hun blir spurt om ikke dette også er innhold som kan være skadelig om det blir tatt bokstavelig.

Hva tenker du for eksempel om påstander om at alvorlig sykdom startet med et dyptliggende ønske om å dø?

– Det er klart at det ligger et annet syn på helse og sykdom hos forfatterne som skriver denne type bøker, men vi må tåle at noen har en annen oppfatning av helse, sier hun.

Hva var da problemet med å gi ut Durek Verretts bok?

– Den kom aldri ut, så det kan jeg ikke diskutere. Det er ikke vanlig at forlag uttaler seg om bøker som ikke er utgitt, sier Ferguson.

Hun vil heller ikke svare på hva det er i Verretts bok som skiller seg negativt ut fra de fem bøkene Klassekampen har sett på.

– Vi sammenlikner ikke bøker på den måten.

Hvorfor ikke?

– Det kan jeg ikke gå inn på.

– Vi advarer ikke

I fire av de fem bøkene Klassekampen har lest, innledes bøkene med en advarsel. Der står det ulike varianter av følgende setning, som er hentet fra «Kroppsro»:

«Informasjonen i denne boka må ikke benyttes som erstatning for medisinsk veiledning, oppsøk alltid lege. Du står selv ansvarlig om du følger bokas råd.»

Kunne dere ikke bare ha puttet en advarsel inn i Verretts bok, slik dere har gjort med de andre bøkene jeg har nevnt?

– Det kan jeg ikke diskutere, svarer Nina Normann Ferguson.

Hva er grunnen til at dere gir ut bøker dere ser dere nødt til å advare mot?

– Vi advarer jo ikke.

Dere fraskriver dere ansvaret?

– Det er dine ord.

Nei, dere skriver at «leseren står selv ansvarlig» om han eller hun følger bokas råd. Hvorfor gir dere da ut disse bøkene?

– Det er vanlig å ha en porte­følje innenfor sjel, kropp og sinn. Mange er interessert i å lese om andre syn på plager og sykdommer.

Men Verretts bok vil dere ikke gi ut?

– Nei, og det har jeg ingen flere kommentarer til.

Durek ikke noe unntak

Professor i religionsvitenskap Anne Kalvig ved Universitetet i Stavanger er fast skribent i Klassekampen. I en kommentar om Sjaman Dureks bok i gårsdagens avis stilte Kalvig spørsmål ved Cappelen Damms begrunnelse for å stanse utgivelsen av «Spirit Hacking».

Kalvig har vært medlem av Energica bokklubb i mange år, og synes ikke Dureks bok skiller seg nevneverdig ut fra mange av de andre utgivelsene som hevder det er en sammenheng mellom åndelighet og sykdommer.

– Først når en kjendis kommer med bombastiske og etisk problematiske utsagn om hvordan ånd og kropp henger sammen, velger forlaget å trekke boka, sier Kalvig, som etterlyser er en mer prinsipiell begrunnelse.

– Det framstår som om forlaget har stoppet boka rett og slett fordi det ble for mye negativ oppmerksomhet, mens det har latt andre tilsvarende bøker gå under radaren.

Kalvig ønsker en debatt om nyåndelig litteratur og nyåndelige synsmåter velkommen, men minner samtidig om at det ikke bare er innenfor såkalte alternative miljøer at det påstås en sammenheng mellom kropp og helse og en åndelig dimensjonen.

– Det foregår en større kulturell samtale rundt disse temaene. Også innen den kristne populærlitteraturen er det mange som hevder at guds­ordet og bønner har helbredende kraft. Noen leser bibelen bokstavelig og henger opp bibelsitater på veggen i håp om at gudsordet skal gjøre de friske, sier Kalvig.

– «Disclaimer» er noe nytt

– Hva synes du om at Cappelen Damm innleder flere av disse bøkene med en ansvarsfraskrivelse?

– Dette er noe nytt som ikke har vært trykt i papirutgavene så langt. Med en «dis­claimer» sier en at åndelige synspunkt og påstander er jussens område – vil vi dit? Og skal dette nå gjelde for alle typer åndelig litteratur, og hvor langt tilbake i tid? Man kan spørre seg om ledelsen i for­laget ikke har vært klar over, eller kanskje ikke brydd seg om, hva som er blitt utgitt på dette forlaget tidligere.

Hun ønsker ikke å komme med noen råd til forlaget om hvor lista bør legges for utgivelse av helbredelsesbøker, men mener også denne sjangeren bør inngår i diskusjonen om etiske retningslinjer for sakprosa.

– Det er slående at boka til Durek Verrett utløser en stor mediedebatt som resulterer i at forlaget trekker utgivelsen, samtidig som sakprosaforfattere kan framsette sensitive eller omstridte opplysninger om levende og nylig avdøde personer uten liknende reaksjoner, sier Kalvig.

kultur@klassekampen.no

[H]vis vi går ut fra forestillingen om at alt har sitt utgangspunkt i bevisstheten din, kan man trekke den konklusjonen at symptomet må ha begynt med et dyptliggende ønske om å dø.

MARTIN BROFMAN I BOKA «DEN INDRE ÅRSAKEN» (2019)

Mesteparten av de lidelsene som oppstår når en person er syk, har sin opprinnelse i sinnet.

SANDY C. NEWBIGGING I BOKA «KROPPSRO» (2017)

Det er en høyst reell forbindelse mellom den energetiske stressen og de byrdene du absorberer fra andre, og den fysiske vekten din.

SHERRIE DILLARD I BOKA «DU ER MEDISINSK INTUITIV» (2017)

Halsinfeksjonene hans var jo i virkeligheten alt han ikke sa til oss, og som ble værende der inne i sinne.

ANYSIA MARCELL KIEL OM SIN SEKS ÅR GAMLE SØNN I BOKA «FINN DIN INDRE HEALER» (2018)

Nina Normann Ferguson
Anne Kalvig