Lørdag 2. november 2019 Kultur og medier

Etter at Sigrid spilte for 1,8 millioner seere i USA, kom bandlederens sjekk på avveie. Tv-kanalen ville ikke skrive ny.

Måtte kreve inn lønna selv

FALLON-SJEKKEN FORSVANT: Det gikk mer enn ett år før bandet til Sigrid fikk betalt for opptredenen på «The Tonight Show» i april 2018. Pengene måtte bandleder Martin Vinje (t.v.) drive inn selv. FOTO: ANDREW LIPOVSKY, NBC UNIVERSAL VIA GETTY IMAGES

I fjor spilte Sigrid og bandet for Jimmy Fallon. Band­lederen fikk aldri sjekken fra tv-kanalen og ble ikke betalt av managementet før over ett år seinere.

musikk

Å spille på talkshowet til Jimmy Fallon er en av de ypperste mulighetene for en artist til å vise seg fram for et internasjonalt publikum.

«The Tonight Show» er det nest største «late night»-talkshowet i USA, og hadde i fjor et snitt på 2,4 millioner seere.

Da Sigrid skulle framføre «Strangers» på programmet i april i fjor, fikk artisten stor oppmerksomhet i norsk presse både før og etter showet.

For bandleder Martin Vinje skulle det imidlertid bli svært vanskelig å få betalt for opptredenen.

Først i mai i år, mer enn ett år seinere, fikk han honorar fra sitt norske management Made.

De ba ham vente med å fakturere for jobben til de mottok sjekken hans fra tv-kanalen NBC, noe som aldri skjedde.

– Dette er talende for hvor uprofesjonelt og rotete Sigrid og Made opptrådte mens jeg jobbet for dem, sier Vinje.

– Jeg tok det som en selvfølge at Sigrid hadde ansvaret for at jeg fikk betalt for jobbene jeg gjorde for henne. Men i dette tilfellet overlot managementet det til meg å drive inn musikernes honorarer.

På jobb for Sigrid:

• Forrige fredag skrev Klassekampen at Sigrids musikere jobbet for artisten i nesten fire år uten kontrakt og i flere tilfeller for langt under anbefalt minstesats.

• Lørdag skrev vi at Sigrids musikere i 2017 spilte konserter i USA uten arbeidsvisum, og at managementet Made ba dem om å lyve i passkontrollen.

Ba bandet dele sjekker

Det var det amerikanske managementet LoyalT som skulle motta og videresende musikernes honorarer fra tv-kanalen NBC.

Vinje etterlyste betaling på vegne av bandet en rekke ganger, men ifølge den amerikanske manageren Emily Kennedy skjedde det mange komplikasjoner langs veien.

I oktober, et halvt år etter opptredenen, skrev hun i en e-post at managementet bare hadde fått tilsendt koristens sjekk, mens de tre andre var blitt sendt til fagforeningen American Federation of Musicians i New York.

I januar skrev hun at Sigrids amerikanske regnskaps­firma sendte sjekkene tilbake fordi de ikke forsto hvem de var til.

I februar meldte hun at LoyalT hadde snakket med tv-kanalen NBC, og at de skulle skrive ut nye sjekker til bandmedlemmene – men ikke til Martin Vinje, ettersom hans sjekk allerede var løst ut.

I april skrev hun at sjekken hans var blitt løst ut i en amerikansk bank, at tv-kanalen ikke ville skrive ut en ny og at det ikke var «noen enkel måte å løse dette».

Dagen etter foreslo hun at bandmedlemmene kunne dele likt på sjekkene som ble sendt til managementet i Norge.

Fikk mindre enn antatt

I utgangspunktet fikk musikerne beskjed om at det totale honoraret var på 2385 dollar, noe som innebar rundt 5000 kroner per person.

Da sjekkene kom, var summene mye mindre enn forespeilet. Musikerne hadde fått beskjed om å regne med litt skatt, men at «honoraret uansett er høyere enn det dere ville fått om det var vanlig konsert», ifølge Mades daværende daglige leder. Vinjes sjekk var på rundt 4100 kroner, men saken endte med at han ba Made Management om å fakturere 3000 kroner, noe de godkjente.

– På dette tidspunktet ga jeg rett og slett opp. Jeg tenkte at sannsynligheten for at de betaler det forespeilede honoraret, er lik null, så da er det bedre med noe enn ingenting, sier han.

Vinje mener at saken viser at Made bevisst spekulerte i musikernes honorarer.

– På det tidspunktet hadde Aurora allerede gjort en god del tv-show i USA, og jeg anser det som høyst usannsynlig at de ikke visste noe om hva musikerne fikk betalt for disse.

Klassekampen har bedt om kommentar fra American Federation of Music, Emily Kennedy i managementet LoyalT og NBC, uten å få svar.

«Fikk betalt det de skulle»

Sigrids manager Geir Luedy i Made management skriver i en tekstmelding:

«Vi bekrefter at det var en utfordring med sjekkene som ble sendt fra Jimmy Fallon, men understreker at Vinje og øvrige bandmedlemmer fikk betalt det de skulle».

Han skriver at personen som anslo at honoraret deres skulle være større, ikke lenger «jobber med dette hos oss» og at beløpet Vinje endte opp med var høyere enn beløpet i den opprinnelige sjekken.

I en tidligere versjon av denne saken sto det: «Saken endte med at Vinje ba om å fakturere 3000 kroner til Made management, noe de godkjente.» Det er nå rettet til «Vinjes sjekk var på rundt 4100 kroner, men saken endte med at han ba Made Management om å fakturere 3000 kroner, noe de godkjente». Red.

mariv@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 15. november 2019 kl. 13.46

Sigrid vil ikke kommentere sakene

Klassekampen har bedt om et intervju med Sigrid Solbakk Raabe om sakene vi har trykket om lønns- og arbeidsvilkårene til musikerne hennes.

Forrige helg skrev vi at bandet jobbet i fire år uten kontrakt og fikk for lave honorarer på utenlandskonserter. For konserter utenfor Norge og Storbritannia fikk de i fjor betalt 3000 kroner – langt under fagforeningen Creos anbefalte minstesats på 4545 kroner. Dette skjedde samme år som Sigrid omsatte for 16 millioner kroner og hadde et overskudd på 3,6 millioner kroner før skatt.

Etter at saken ble publisert sendte selskapet Sala Music, som er heleid av artisten, ut en pressemelding der det sto at de skulle rydde opp.

Dagen etter skrev Klassekampen at managementet til Sigrid i 2017 sendte musikerne i bandet hennes til USA uten arbeidsvisum og ba dem om å lyve i tollen.

På Facebook-gruppa «Bransja prat» har det vært mye diskusjon om sakene. Flere mener at Sigrid hadde et personlig ansvar, mens andre mener at det er managementet som må lastes for de uryddige arbeidsforholdene.

Tidligere bandleder Martin Vinje skrev i en kommentar at han tok opp forholdene med Sigrid direkte to dager før han sa opp. «Hun valgte å gjøre absolutt ingenting, til tross for at hun var fullt klar over hva som foregikk og hadde foregått over lang tid», skriver han.

VG ba også om et intervju med artisten denne uka. Manager Geir Luedy skrev til avisa at årsaken til at han, og ikke Sigrid, uttaler seg, er at han har hatt alt ansvar for avtale- og honorarforhold.

«Denne ansvarsfordelingen har vært nødvendig for at Sigrid skulle ha fullt fokus på det musikalske», fortalte han.

Martin Vinje
Geir Luedy