Lørdag 2. november 2019 Politikk

Ett år etter skjebnevalget peker pilene nedover for partileder Kjell Ingolf Ropstads KrF:

Taper på høyresvingen

VEIVALGET: For ett år siden vant Kjell Ingolf Ropstad (her med blant andre Hans Fredrik Grøvan i blått) kampen om KrFs veivalg på partiets ekstraordinære landsmøte på Scandic Oslo Airport. I løpet av året har partiet mistet medlemmer, lokallag og ordførere. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

BLÅ HODEPINE: Et år etter at KrF ­bestemte seg for å gå inn i den borgerlige regjeringen, mister partiet medlemmer og blir forlatt av velgere.

KrF

Nøyaktig et år etter KrFs «skjebnelandsmøte», der partiet besluttet å gå i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, er Kristelig Folkeparti kraftig svekket.

Velgernes dom over partiet i årets kommune- og fylkestingsvalg var knallhard: KrF fikk en nasjonal oppslutning på 4 prosent, en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra valget i 2015.

Den negative utviklingen slutter ikke der, for KrF-ledelsen har flere ting å bekymre seg over:

Medlemstall Klassekampen har fått tilgang til, viser at KrF har mistet 1251 medlemmer siden nyttår.

• Antall KrF-ordførere har falt fra 18 før valget, til 10 etter valget.

Siden nyttår er antallet lokallag redusert, fra 301 til 278. Ifølge KrFs partikontor henger dette i stor grad sammen med kommunesammenslåinger.

I årets lokalvalg gikk KrF tilbake i et stort flertall av kommunene i tradisjonelt sterke KrF-fylker.

KrFs skjebnevalg:

• For ett år siden, 2. november 2018, gikk KrFs ekstraordinære landsmøte av stabelen. Der bestemte partiet seg for å søke regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre.

• Før landsmøtet hadde KrF lagt bak seg en høst med strid om retningsvalg etter at daværende partileder Knut Arild Hareide gjorde det klart at han ønsket å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

• KrF gikk inn i statsminister Erna Solbergs (H) regjering 22. januar 2019.

Går tilbake blant kjernen

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforsking mener Kristelig Folkepartis retningsvalg er det som best forklarer årets dårlige valgresultat.

– KrF har vært på tilbakegang lenge, men akkurat i dette valget tror jeg konteksten med retningsvalget er viktigst for å forklare nedgangen. Retningsstriden viste at partiet var splittet i to, og ved å ta dette valget har man også mistet velgere, sier Bergh.

En gjennomgang av valgresultatet tegner et dystert bilde av KrFs oppslutning. Det gjelder også for kommuner i KrFs kjerneområder Agder og Rogaland.

I Agder fikk KrF en oppslutning på 12,4 prosent, en tilbakegang på 3 prosentpoeng fra 2015-valget. KrF gikk tilbake i 19 kommuner og fram i 4. To kommuner sto uten egen KrF-liste.

I Rogaland fikk KrF en oppslutning på 8,2 prosent, en tilbakegang på 2,6 prosentpoeng. KrF svekket seg i 17 kommuner, og gikk fram i 5. Én kommune sto uten egen KrF-liste.

Innlands-KrF blør

I innlandet er situasjonen for KrF dramatisk. Her var støtta til Hareide stor under retningsstriden. Blant kommunnene hvor KrF stilte egen liste, gikk partiet tilbake i 15 kommuner, fram i 4 og står på stedet hvil i én kommune. I Hamar reddet KrF sitt ene mandat i kommunestyret, selv om partiet fikk færre stemmer enn sist. Lokallagsleder i Hamar KrF Magne Rydland sier KrF på Innlandet er «i ei bakevje i KrF-sammenheng».

– Det var ingen drahjelp fra partiet sentralt til Innlandet i dette valget. Vi må klare oss selv, sier Rydland.

Medlemsflukt

Etter at daværende partielder Knut Arild Hareide i en tale til KrFs landsstyre tok til orde for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet 28. september i fjor, opplevde partiet et ras av inn- og utmeldinger. Til sammen 2777 meldte seg inn, mens 1777 meldte seg ut.

Etter at KrF gikk inn i Solberg-regjeringen, skrev NTB at 700 personer hadde meldt seg ut av partiet.

Nå viser oppdaterte medlemstall at KrF fortsetter å miste medlemmer. 2734 har meldt seg ut siden nyttår, mens 1483 har meldt seg inn. I dag er medlemstallet 22.915.

Blant de utmeldte oppgir 1249 medlemmer politiske årsaker eller veivalget i 2018 som årsak til utmeldingen. 357 er falt fra på grunn av død, sykdom eller alder. De resterende har ikke oppgitt grunn, eller har ikke betalt kontigent.

Tror Hareide hadde rett

Valgforsker Johannes Berg er usikker på om tilbakegangen i KrFs kjerneområder viser at partiets potensiale er mindre enn forventet her.

– Ved et dårlig valgresultat går man vanligvis mest tilbake der man står sterkest. Det er riktigst å si at KrF i dag er enda mer avhengige av kjernevelgerne. De er mer konservative og var i større grad tilhengere av blå side.

I et intervju med Vårt Land torsdag, slapp Hareide nyheten om at han ikke tar gjenvalg. Han sa samtidig at han ikke ønsker omkamp om KrFs retningsvalg.

Hareides hypotese var at KrF kunne tiltrekke seg nye velgere ved å samarbeide med sentrum-venstre. Bergh tror Hareide hadde rett.

– De beste valgene KrF har gjort, var i 1997 og 2001. Da greide de å utvide velgergrunnlaget, og tiltrakk seg mer rødgrønne velgere, hovedsakelig fra Sp. Kontantstøtten som Kristelig Folkeparti frontet, hadde appell hos en større gruppe. Hareide så kanskje for seg noe liknende: En breiere sentrumskoalisjon med flere enn bare de aktivt kristne.

politikk@klassekampen.no