Mandag 4. november 2019 Utenriks

• Kinas økonomi vokser saktere enn før • Eksportindustrien har gått på smell

Får ikke fres på salget

MAGERT ÅR: Fabrikkarbeidere i Hangzhou-provinsen produserer armeringsstål. Stålindustrien er blant sektorene som er rammet av fallet i kinesisk eksport. Bildet er tatt i mai i år. FOTO: STR/AFP/NTB SCANPIX

NEDGANG: Kinas eksportindustri er svekket av USAs nye tollmurer, og pilene peker nedover for landets økonomi.

HANDELSKRIG

30 år med ekstrem økonomisk vekst kan nærme seg slutten. Kinas økonomi vokser ikke like raskt som før, og det ser ut som om landet er på vei inn i økonomiske problemer.

Den voldsomme økonomiske veksten i Kina har i stor grad vært drevet av eksport. Derfor er har det trolig mye å si når den kinesiske børsen viser lavere vekst og fallende eksport.

Kinas økonomi vokser nå med 6 prosent i året. Det er høyt etter vestlig standard, men i Kina har ikke den økonomiske veksten vært så lav på nesten 30 år. Det går spesielt hardt ut over de fattigste provinsene i landet, der veksten noen steder er mye lavere enn før. Samtidig viser andre, uavhengige kilder til data som tyder på enda lavere vekst enn det som kommer fram i det kinesiske kommunistpartiets egne statistikker.

Det amerikanske selskapet Spaceknow lager økonomiske analyser basert på satellittbilder av flere tusen industrianlegg i Kina. Selskapet mener veksten er lavere enn det kinesiske myndigheter sier selv, og at aktiviteten i kinesisk industri har falt gjennom hele året.

Handelskrigen mellom USA og Kina:

• USA har innført toll på størstedelen av importen fra Kina. De første importvarene ble tollbelagt for omtrent 15 måneder siden. Amerikanske myndigheter har innført tollsatser på mellom 5 og 25 prosent for import fra Kina. Kinesiske myndigheter har svart med å legge toll på varer importert fra USA.

• Kinas eksport til USA har på ett år falt med 17,8 prosent, til 331 milliarder norske kroner i september i år.

• Kinas import fra USA falt med 20 prosent, til 96 milliarder norske kroner i september.

Høy kinesisk gjeld

Handelskrigen med USA har gått hardt ut over kinesisk eksportindustri. USA har de siste 15 månedene innført stadig mer toll på kinesiske varer. Kinas eksport til USA har falt drastisk, og industrien har ikke fullt ut greid å kompensere med økt handel med andre land.

Myndighetene i Kina har forsøkt å øke innenlands etterspørsel for å holde opp produksjonen, men også det går trått, melder nyhetsbyrået AP.

Kinesiske husholdninger har lånt mye penger de siste årene, og gjeldsgraden, forholdet mellom lån og inntekt, har vokst. I juni i år innførte kinesiske myndigheter begrensninger på boliglån, noe som har ført til en bråstopp i boligmarkedet, der mange nybygg nå har stoppet opp.

Den kinesiske økonomien har nå en total gjeldsgrad på omkring 300 prosent av samlet BNP. Gjelda gjør det vanskelig å finansiere økt kinesisk forbruk med flere lån.

Får inn mindre i skatt

Industrien er svekket, og tallene fra oktober viser at fallet fortsetter, skriver South China Morning Post. I tredje kvartal skrumpet ordrebøkene i industrien, noe som peker mot fortsatt fall i eksporten.

Det gjør også at den kinesiske staten ikke kan vokse like mye som før. De kinesiske provinsene har hittil i år økt skatteinntektene med 3,3 prosent i gjennomsnitt. Det er halvparten av fjorårets vekst.

For flere av de store byene er situasjonen enda dårligere. Beijing står på stedet hvil og har ikke hatt vekst i skatteinnkrevingen fra i fjor til i år.

Det skyldes blant annet at kinesiske myndigheter senket momsen med 3 prosentpoeng, i et forsøk på å øke innenlands etterspørsel. Det er ikke sikkert at det fungerer.

Wall Street Journal skriver at det kinesiske hjemmemarkedet er svakere enn det offisielle tall viser. Den kinesiske bilindustrien er ventet å falle med omtrent 12 prosent i år, sammenlignet med i fjor.

Framgang i forhandlingene

Samtidig er det framgang i forhandlingene om en ny handelsavtale mellom USA og Kina.

Samtalene begynte igjen i oktober og endte med at USA likevel ikke økte tollsatsene mot varer fra Kina. Den første runden åpnet for økt handel med landbruksprodukter og la grunnlaget for neste forhandlingsrunde, som blir 16. og 17. november.

Amerikanske myndigheter forsøker å få til en handelsavtale som sikrer at amerikansk teknologi forblir på amerikanske hender, og som samtidig legger begrensninger på hvor mye kinesiske myndigheter kan senke prisen på sin egen valuta for å gjøre kinesiske varer billigere.

Det er framgang i forhandlingene, og det ser lyst ut for en ny avtale, sa den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin onsdag i forrige uke, ifølge The New York Times.

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua meldte på fredag at kinesiske og amerikanske myndigheter har blitt enige om prinsippene for en ny handelsavtale.

magnusl@klassekampen.no