Mandag 4. november 2019 Innenriks

• Landsmøtet i Utdanningsforbundet starter i dag • Delegater presser på for innleie-oppgjør

Vil kaste ut vikar- byråene

LEIER BORT PROBLEMET: Landets fem største kommuner bruker flere titalls millioner hver på å leie inn vikarer fra bemanningsbyråer til barnehagene. Det vil Stine Hjerpbakk i Utdanningsforbundet Trondheim ha en slutt på. FOTO: JO RØED SKÅRDERUD

LEIES INN: Barnehager i landets største kommuner leier vikarer fra bemanningsbyrå for titalls millioner hvert år. Fylkeslag i Utdanningsforbundet foreslår tiltak mot byråene.

BARNEHAGE

Enormt omfang av ulovlig innleie i byggebransjen fikk Fellesforbundet til å vedta å jobbe for avvikling av bemanningsbransjen på sin kongress i oktober. De er ikke alene i sitt agg mot de kommersielle vikarbyråene. Når Utdanningsforbundet samles til landsmøte i Lillestrøm i dag, stiller flere delegater med krav om tiltak mot bransjen i bagasjen.

Mye av irritasjonen kommer fra barnehagesektoren. Mange pedagoger føler at kommunene heller leier inn vikarer fra byråer enn å sikre tilstrekkelig bemanning.

Store penger

Klassekampen har spurt landets fem største kommuner om hvor mye de bruker på vikarbyråer i oppvekstsektoren.

I 2018 brukte Trondheim 38,2 millioner kroner på å leie inn vikarer til oppvekstsektoren. Nesten all innleien var til barnehage. Skolen sto bare for 0,6 millioner kroner.

Bergen brukte 87 millioner på innleie fra eksterne vikarbyråer i oppvekstsektoren.

Stavanger brukte 28 millioner, og Bærum brukte rundt 20 millioner kroner, hovedsakelig på barnehage.

Vikarbyråenes største kunder er, ikke overraskende, Oslo kommune. Klassekampen fikk i utgangspunktet tall som viste at 170 millioner kroner gikk til vikarbyråer i oppvekstsektoren. Kommunen opplyser at tallene ikke er sikre på grunn av mulige feilkilder og jobber for å kvalitetssikre tallene.

Forbud er løsningen

– Vikarbyråene brukes for å dekke over rovdrift på ansatte. Barnehagene har for lav bemanning. Det fører til stor slitasje på de ansatte og økt sjukefravær, sier Stine Hjerpbakk, styremedlem i Utdanningsforbundet i Trondheim.

På landsmøtet fremmer hun et forslag om at forbundet skal jobbe for avvikling av bemanningsbyråer og jobbe for at arbeidsformidling skal være en offentlig oppgave.

Stor slitasje

Krevende arbeidshverdag gjør at barnehagelærere ­topper sykefraværsstatistikken. En gjennomgang gjort av Utdanningsnytt viser at barnehageansatte er overrepresentert når det kommer til rygg og beinproblemer, hørselsproblemer, depresjon og søvnproblemer.

I snitt har barnehagene et sjukefravær på 12 prosent, mot et snitt på 9,6 prosent i resten av kommunal sektor.

Ofte er situasjonen enda verre. I Trondheim har én av fire barnehager et sykefravær på over 20 prosent.

Hjerpbakk mener alternativet til hyppig innleie av vikarer er økt bemanning, som tar høyde for naturlig sykefravær, og kommunale vikarpooler.

– I dag må barna forholde seg til et stort gjennomtrekk av vikarer. Det går ut over kvaliteten på tilbudet barna får, spesielt de med særskilte behov. Øker man grunnbemanningen, får ungene forholde seg til faste voksne som kjenner dem. Man senker slitasjen på de ansatte og gjør at folk varer lengre i yrkeslivet, sier Hjerpbakk.

Også fra andre deler av landet kommer det forslag for sette inn tiltak mot vikarbransjen. Fylkeslaget i Nordland vil at forbundet skal jobbe for å «begrense bruk av bemanningsbyråer», mens Hordaland vil erstatte kommersiell innleie med at kommunene oppretter «egne kommunale ordninger, med fast ansatte vikarer».

Håper på tiltak

Utfordringene i barnehagesektoren er godt kjent for forbundsledelsen.

– Jeg deler bekymringen flere fylkeslag har aktualisert. Den enorme vikarbruken er et symptom på at grunn­bemanningen mange steder er for lav, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Han utfordrer regjeringen til å ta tak i problemet.

– Det er overraskende at en regjering som hevder å være så opptatt av kompetanse, ikke ser problemene med den utstrakte vikarbruken. Grunnbemanningen må økes, og man må satse på fast ansatte med nødvendig kompetanse. Det vil sikre kvalitet og mer stabilitet, sier Handal.

jos@klassekampen.no