Tirsdag 5. november 2019 Lederen

På overtid

• Hvis du lurer på om det er penger i oppdrettsnæringen, får du svar i marsutgaven av finanstidsskriftet Forbes. På bladets liste over verdens rikeste mennesker under 30 år, stakk Salmar-arving Gunnar Magnar Witzøe av med førsteplassen. Forbes anslår at han har en formue på svimlende 26 milliarder kroner. Det er penger i norsk oppdrett. Store penger. Det går også fram i rapporten utvalget som har sett på muligheten for å beskatte næringen, la fram for finansminister Siv Jensen i går: Driftsmarginene har de siste ti åra i snitt vært nesten fem ganger høyere enn i industrien, og aksjeverdien har tidoblet seg på få år. Fem av de 25 største selskapene på Oslo Børs er oppdrettsselskap, viser rapporten.

• Likevel har ikke overskuddet fra næringen kommet fellesskapet til gode, ut over ordinær skatt fra selskaper og ansatte. Slik skiller oppdrett seg fra andre næringer som tar land og hav i bruk, som petroleumsvirksomhet og vannkraft. Disse næringene beskattes av en grunnrente. Nå foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe at oppdrettsselskapene bør betale 40 prosent skatt av den ekstra avkastningen de får, og at inntekten fordeles mellom staten og kommunene. Det er det samme nivået som kraftselskapene må betale i naturressursskatt.

• Både LO og kommunenes organisasjon KS er skeptiske til en slik beskatning, fordi de frykter at næringen på sikt kan flagge ut av landet, og at inntekter og arbeidsplasser kan gå tapt. «Jeg har jobbet med næringspolitikk i 30 år. Jeg har til gode å høre en næring som ikke sier det samme. Oljeselskapene sa akkurat det samme på 70-tallet som jeg har hørt laksenæringen si det siste året», er utvalgslederens svar ifølge NTB. Frykten for utflagging bør ikke føre til at samfunnet lukker øynene for superprofitten bransjen kan ta ut for gratis bruk av naturen vår. Det er heller ikke slik at overskuddet i næringen bare brukes til å bekjempe lakselus og tilpasse seg klimaendringer; en alt annet enn ubetydelig sum går også til stadig færre og stadig rikere eieres overdrevne luksusforbruk.