Onsdag 6. november 2019 Lederen

Tillitsbrudd

• «Get it done», få det gjort, er beskjeden fra mange briter til parlamentet, som i over tre år har slitt med å finne ut hvordan det skal håndtere brexit. I folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britene for at landet skal forlate unionen. Storbritannias regjering utløste EUs utmeldingsartikkel litt under et år seinere, og dagen for utmeldelse ble satt til 29. mars 2019. Både den deadlinen og den neste er nå tilbakelagt, uten at det er klart hva som vil skje. I stedet står landet foran et nyvalg 12. desember, hvor partiene vil forsøke å styrke sin side for å få gjennom sin foretrukne brexitløsning.

• Utenfor parlamentet i Westminster demonstrerer folk med EU-flagg, samtidig som meningsmålinger viser at et flertall av befolkningen fortsatt ville stemt for å forlate unionen om det var valg i dag. 54 prosent av britene vil ut av unionen, viste en større meningsmåling fra analysebyrået Comres fra oktober i år. Likevel har det vist seg å være nærmest umulig å få en brexitavtale gjennom parlamentet. Etter tre år med nyvalg, ny statsminister, utallige avstemninger som har det til felles at ethvert brexit-forslag stoppes, har folk gått lei. Det fins en utbredt mistro til at politikerne er i stand til å gjøre det folk har bedt dem gjøre. Dessuten lever mange briter under svært vanskelige forhold, med dårlige jobber, lite penger, et svekket offentlig helse- og utdanningsvesen og de bor i dårlige og dyre boliger.

• Resultatet er en nedgang i folks tiltro til at parlamentet og politikere. Som vi skriver på utenrikssidene i dagens avis, er andelen briter som syns det er bra med «en sterk leder som ikke trenger å bry seg med parlamentet» nå oppe i 58 prosent. 80 prosent sier at det er bra om eksperter tar de viktige avgjørelsene i stedet for politikere. Tallene er hentet fra en analyse fra den konservative tenketanken Onwards, som kaller endringene, som skjøt fart rundt folkeavstemningen, fundamentale. Tilliten til parlamentet er avhengig av at folk opplever at det representerer folkeviljen. Den tilliten er på full vei nedover i Storbritannia i dag.