Torsdag 7. november 2019 Lederen

Skattelister

• For fem år siden gjorde finansminister Siv Jensen det umulig å sjekke skattelistene anonymt. Hun ville hindre det hun kalte «grafsing» og «snoking» i andres privatliv, og Skatteetatens nettsider ble derfor endret slik at alle nå kan se hvem som har søkt dem opp. Den såkalt utidige snokingen har sine fordeler. Blant annet gjør et gjennomsiktig system det vanskeligere å snylte på skatten, rett og slett fordi folk oppgir riktigere tall dersom de vet at de kan bli gått etter i sømmene. Dessuten gir skattelistene god innsikt i hvordan inntekt og skatt fordeles i samfunnet. Det er ikke minst de siste dagers journalistikk på funn fra skattelistene et godt eksempel på.

• NRK har blant annet en god gjennomgang av utviklingen i inntekt fra 2012 til 2018. Den er jubellesning for inntektsadelen, skriver kringkasteren på sin nettside. NRK har sett på økningen i inntekt hvert år for de 5000 med høyest inntekt i Norge og sammenliknet den med folk flest. Mens økningen i snittinntekten var på 49,7 prosent for inntektstoppene, var den på 17,4 prosent for alle andre som er registrert i skattelistene. Sagt i klare ord: De rike får stadig mer av kaka. NRK viser dessuten at inntektsøkningen har steget betraktelig etter at den blåblå regjeringen tok over. Skattelistene gir også innsikt i inntektsutviklingen i ulike bransjer og sektorer. Derfor vet vi i dag at oppdrett er svært god butikk, som vi skrev i går, og at enkelte av toppene i Oslo kommunes selskaper tjener mer enn statsministeren (Dagsavisen).

• Slik informasjon er svært nyttig når politikk skal utformes. Den viser at vakre ord om å få forskjellene ned langt fra er nok; det som trengs, er politisk handling. Den viser dessuten at oppdrettsnæringen, som nå protesterer høylytt mot grunnrente på havbruk, har eventyrlig profitt. Og dessuten får ansatte i Kommune-Norge vite at lønningskassa ikke er bunnskrapt for alle, bare for dem. Hvis Norge skal være et land med små forskjeller, er vi nødt til å omfordele pengene som skapes. Det handler ikke om misunnelse eller grafsing, men om selve samfunnsstyringen.