Lørdag 9. november 2019 Politikk

MDGs talsperson Une Bastholm på møteturné hos topper i fagbevegelsen:

MDG i samtaler med LO

IVRIG: MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm (i midten) har allerede møtt Fagforbundet-leder Mette Nord (til høyre). I neste uke skal hun møte Fellesforbundets leder Jørn Eggum. 8FOTO: SIV DOLMEN, TOM HENNING BRATLIE OG CHRISTOPHER OLSSØN

SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.

samarbeid

Etter høstens valg har Miljøpartiet de Grønnes talsperson Une Bastholm startet en møteturné med sentrale topper i fagbevegelsen. Målet er å få en bedre forståelse av hverandre, dempe konflikter, og på sikt samarbeide om en grønn omstilling.

«En realistisk og rettferdig klimapolitikk vil måtte ha stor påvirkning på arbeidsplasser knyttet til olja, derfor er det naturlig for oss å lytte til forbundene som representerer arbeidstakerne», skriver Bastholm i en e-post.

I etterkant av kommunevalget, åpnet flere Ap-topper for å inngå et regjeringssamarbeid med MDG i 2021. Det inkluderte blant annet klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide og Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

MDG-flørten fikk flere fagforeningstopper til å steile. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa til Klassekampen at LO aldri vil «sette et godkjentstempel på en politikk som vil legge ned arbeidsplasser og ta livsgrunnlaget fra tusenvis av våre medlemmer».

Industri Energi-leder Frode Alfheim uttalte at «det ville vært et frontalangrep på oss» om Ap snudde seg mot MDG.

De rødgrønne i 2021:

• Etter valget har flere Ap-topper tatt til orde for regjeringssamarbeid med MDG i 2021.

• Flere LO-topper har uttalt seg kritisk til et slikt samarbeid, blant andre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Industri Energi-leder Frode Alfheim og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

• I et intervju i Klassekampen 18. september sa MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm at hun ønsket samtaler med fagbevegelsen.

• Partiet har nå startet en omfattende møtevirksomhet med flere fagforbund.

Snakker sammen

I et intervju med Klassekampen 18. september sa Bastholm at MDG internt hadde diskutert muligheten for tettere bånd til fagbevegelsen.

Nå har MDG innledet en omfattende møtevirksomhet med ulike LO-forbund og andre fagforeninger. Allerede 20. september hadde MDG det første møtet, da med Mette Nord, leder av LOs mektigste forbund, Fagforbundet.

MDG har deretter møtt Utdanningsforbundet, Transportarbeiderforbundet og fagforbundet Safe som organiserer oljearbeidere.

Klassekampen kjenner til at MDG i neste uke vil møte både YS og Fellesforbundet. Seinere denne måneden er det planlagt et møte med Industri Energi.

– Mest mulig dialog

– Er et mål for samtalene med fagbevegelsen å berede grunnen for et mulig rødgrønt regjeringssamarbeid i 2021?

«Vårt hovedmål er å få til mest mulig dialog, samarbeid og felles mobilisering for en rask, grønn omstilling av Norge, som er solidarisk med barna våre og resten av kloden», skriver Bastholm.

Hun skriver at møtene har vært «hyggelige, ærlige og konstruktive, også med friske diskusjoner».

«Jeg opplever at vi har en felles interesse i å bygge opp nye arbeidsplasser og ny industri ut fra kompetansen som finnes i oljesektoren. Vi i De Grønne er opptatt av at alle som jobber i olja og industri knyttet til olja, ikke havner på bar bakke når verden nå raskt bør gå over til fornybar energi, og vi jobber med å lage ny politikk for dette», skriver Bastholm.

– Nyttig møte

Fagforbundet-leder Mette Nord, som også sitter i Aps sentralstyre, sier at møtet med MDG var «nyttig og godt» og at Fagforbundet og MDG deler miljø som en kampsak.

– Jeg tror det var positivt for oss alle. Vi står overfor store utfordringer. Skal vi få dette til, må vi ha en felles innsats der folk har trygghet for arbeid i omstillingen, sier Nord.

Fagforbundet-lederen sier at hun formidlet et budskap til MDG om viktigheten av en rettferdig omstilling og trepartssamarbeidet. I tillegg la hun vekt på statens rolle i det grønne skiftet.

– Både Fellesforbundet og Industri Energi har uttalt seg svært skeptisk til MDG. Er det grunn til det?

– Jeg tror det handler om usikkerhet om man har forstått behovet for et trygt arbeidsliv, og om tapte arbeidsplasser blir erstattet. Jeg har forståelse for den bekymringen. Samtidig er det viktig at vi ikke konserverer en forestilling om at dette ikke er mulig. Det er mulig, sier Nord.

Viktig medspiller

– Ser du for deg at MDG kan inngå i den rødgrønne alliansen i 2021?

– Det kommer an på hvordan de ser for seg å løse samfunnsoppdragene. Om det er med kollektiv fornuft eller gjennom markedskreftene.

– Så om de vil satse på kollektive løsninger, kan de bli med i den rødgrønne alliansen?

– Ja, hvis de er med på det, kan de bli en viktig medspiller i en rødgrønn allianse. MDG fikk et voldsomt oppspill i kommunevalget. Det er dermed litt for tidlig å si at om det er en selvfølgelig samarbeidspartner. Det skal vi komme tilbake til, sier Nord.

politikk@klassekampen.no

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum. ¬ ¬ Foto: Tom Henning Bratlie
Oslo, Norge, 14.12.2018. Mette Nord er en norsk hjelpepleier, arbeiderpartipolitiker og fagforeningsleder. Hun er fra 2013 leder av Fagforbundet. Foto: Christopher Olssøn.