Lørdag 9. november 2019 Lederen

Brønnpissing

• Morgenbladet trykket i går en nyhetssak og en kommentarartikkel av avisas kulturredaktør Ane Farsethås, som forsøker å finne en rød tråd mellom høyst ulike saker vi har publisert den siste tida: den svenske skribenten Jesus Alcalás essay om Faktisk.no og redaktørens svar til Dag Solstad. Det antas at kultursynet i Alcalás tekst er identisk med Klassekampens syn, ettersom et uttrykk fra hans essay – «smålig, faktamessig bokholdermentalitet» – var nevnt i svaret til Solstad. Det er det selvfølgelig ikke.

• Langt mer alvorlig er det at Alcalás bakgrunn trekkes fram for å diskreditere hans kritiske essay om Faktisk.no – der han blant annet skriver at faktasjekkerne «med sjelløs nidkjærhet kaster seg over uvesentligheter og påbyr en samtale minelagt av forbudsskilt og fotnoteraseri» – uten at Morgenbladet gjør noe som helst forsøk på å imøtegå tekstens innhold. Det er helt riktig at Alcalá i 2001 ble dømt for forsøk på grovt bedrageri av bistandsmidler, og saken vakte oppstandelse i svensk kulturliv. Han har sonet dommen og har forsøkt å komme videre i livet og har hele tida jobbet som jurist og skribent. Han har publisert jevnlig i Sverige – og faktisk også i Morgenbladet. Nå mener åpenbart avisa at han burde ta opp dette forholdet hver gang han skriver et essay, eller som det så innsmigrende heter: Han «burde innreflektere sin egen rolle og bakgrunn fra det som for ettertiden har blitt kalt ‘Alcalá-affæren’». Dette er ikke noe annet enn et stående krav om at han i enhver artikkel skal omtale en nesten 20 år gammel sak. I praksis er det å gi ham yrkesforbud som skribent og ytringsforbud som menneske.

Alcalás essay om Faktisk.no var både tankevekkende og interessant. Det er fritt fram for alle å imøtegå og ettergå poengene hans – eller være knallhardt uenig. Det som derimot er forstemmende, er å forgifte brønnen ved å gjøre det til en sak om hans fortid. Det er fint at Morgenbladet har interesse for gamle straffesaker, men som et innlegg i debatten om faktasjekking og Faktisk.no er det bare et klebrig forsøk på brønnpissing. Det er å ta mannen og ikke ballen.