Mandag 11. november 2019 Kultur og medier

Etter nesten to år med hemmelighold har Forfatterforbundet valgt å offentliggjøre medlemslistene sine:

Én av tre publiserer selv

VIL GI ARBEIDSSTIPEND: Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen er åpen for å gi stipend til selvpubliserende og upubliserte forfattere. Her er han sammen med Hans Christian Gabrielsen og Julie Lødrup i LO, i bakgrunnen er Trond Vernegg, styremedlem i Forfatterforbundet. Bildet er tatt i forbindelse med at Forfatterforbundet meldte seg inn i LO tidligere i år. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

En tredel av Forfatterforbundets medlemmer gir ut bøkene sine selv. Snart kan de få enklere tilgang til ettertraktede stipendmidler.

Bøker

I løpet av sin knapt to år lange historie har Forfatterforbundet fått over 400 medlemmer. Hvem alle disse forfatterne er, har vært vanskelig å vite. Forfatterforbundet har som fagforening holdt på sin rett til å operere med hemmelig medlemsliste.

I slutten av oktober offentliggjorde imidlertid Forfatterforbundet lista som flere har etterlyst. Den teller 316 medlemmer. De hundre som mangler, er såkalte aspirantmedlemmer som ennå ikke har gitt ut bok. I tillegg har rundt ti forfattere bedt om ikke å få offentliggjort sitt medlemskap.

Klassekampens gjennomgang av medlemslista viser at nesten 40 prosent er selvpubliserte forfattere. Det vil si at de har gitt ut bøker på eget forlag eller betalt et selvpubliseringsforlag for utgivelse.

Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen er ikke overrasket over Klassekampens funn.

– Vi registrerer at flere og flere forfattere ønsker å stå for egne utgivelser, sier han.

Hanssen mener årsakene til dette er sammensatte:

– Noen er svært bevisst det å være uavhengig, andre ønsker en større del av inntektene, og for andre igjen er det eneste mulighet til å få ut boka.

Forfatterforbundets medlemmer:

• Forfatterforbundet har nylig offentliggjort en medlemsliste på 316 forfattere.

• 120 av medlemmene er forfattere av selvpubliserte bøker, viser Klassekampens telling.

• Forfatterforbundet vil åpne for at selvpubliserte forfattere skal kunne søke om økonomisk prosjektstøtte til manuskonsulent og redaktør.

Kan gi støtte til uutgitte

Selvpubliserte forfattere kan komme til å nyte godt av organiseringen som har skjedd de to siste årene.

Forfatterforbundet har nemlig lagt til rette for at medlemmer skal kunne søke om prosjektstøtte til forfatterrelatert virksomhet på inntil 25.000 kroner i året. Et av formålene det åpnes for å gi støtte til, er «manuskonsulent/redaktør».

Når det gjelder tildeling av arbeidsstipend, ønsker Forfatterforbundet å gi kortere prosjektrelaterte stipender på tre, seks og tolv måneder.

Hanssen er åpen for å dele ut stipend til personer som ikke har utgitt bøker og heller ikke har avtale med et forlag.

– Stipendkomiteen vil se på helheten i en søknad og sikre at stipendene går til produksjon av ny norsk skjønnlitteratur. Da kan de også gi stipend til dem som har planer om å skrive sin første bok.

Før pengene kan deles ut, må Forfatterforbundet bli enig med de fire øvrige skjønnlitterære organisasjonene i Norsk forfatter- og oversetterfond om fordelingsnøkkel for bibliotekvederlaget. Den norske Forfatterforening (DNF) har årlig fått rundt 24 millioner kroner fra denne «stipendpotten».

Kulturdepartementet sier at også Forfatterforbundet skal få en del av kaka, men organisasjonene må bli enige om vilkår og fordelingsnøkkel. Forhandlingene har pågått siden februar, men foreløpig har organisasjonene ikke blitt enige.

Forfatterforbundets leder vil ikke kommentere prosessen før resultatet er klart.

– Det eneste jeg vil si, er at vi fortsatt har en del som gjenstår i forhandlingene. Vårt mål er å utbetale stipender i 2020, sier Eystein Hanssen.

Frykter utvanning

Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening, synes det er positivt at selvpubliserende forfattere organiserer seg.

– Men når hvem som helst kan gi ut bok selv, vil det selvfølgelig også kunne bety at det som kommer ut, ikke er tekster av profesjonelle skrivende. Dessuten er redaksjonell bearbeiding avgjørende for det kunstneriske prosjektet, det å gjøre teksten så god som mulig, sier Kriznik.

Er det riktig å gi stipendpenger til disse forfatterne?

– Det er viktig å huske på at stipend er et knapphetsgode. Statlige stipender skal vurderes etter kvalitet og aktivitet, og vi bruker samme krav som staten når vi vurderer stipender fra vederlagsmidler.

Kunne dere gitt stipend til en søker som ikke har noen utgivelser bak seg?

– Nei, en som ikke har noen utgivelser å vise til, er ikke forfatter. Stipender er avgjørende for å bygge gode forfatterskap, sier Kriznik.

Hun understreker også viktigheten av ikke å vanne ut forfatterprofesjonen.

– Jeg er redd for at økningen av selvpubliserte bøker fører til dette. At faget forvaltes godt, betyr noe for skjønnlitteraturen og for forfatterne og leserne. Dersom skjønnlitteraturen skal ha en viktig posisjon i samfunnet, må den holde et høyt faglig nivå.

thomase@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 12. november 2019 kl. 09.56