Tirsdag 12. november 2019 Lederen

En klar kurs?

• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot private helseforsikringer, gjeninnføring av makspris i barnehagen og kutt i momsfritak for de dyreste elbilene. Det er altså ikke Tesla-eierne som skal prioriteres av Ap. «Vi vil heller prioritere interessene til helt vanlige arbeidsfolk», som Ap-leder Jonas Gahr Støre sa da han sammen med nestleder Hadia Tajik la fram partiets alternative økonomiske plan. Han la til: «Den politikken den sittende regjeringen har ført på sju år, kan ikke vi rette opp på ett budsjett. Men vi har en klar kurs, med et klart frampek mot 2021».

• Det er mange som har interesser i hvordan en ny, rødgrønn politikk skal se ut. 5. desember inviterer PR-byrået Geelmuyden Kiese bedrifter til seminar, med følgende oppfordring: «Hvis du vil at politikken som føres etter 2021 skal gagne deg og din bedrift er det for sent å dukke opp på kontoret til Statsminister Jonas Gahr Støre etter valget i 2021.» Det er all grunn til å anta at de fleste pengesterke interessenter og deres agenter er godt i gang med arbeidet med å påvirke potensielle regjeringspartier. Derfor er det viktig at også partiene og organisasjonene rundt dem utmeisler en plan for hvilke prosjekter som kan samle en ny, rødgrønn regjering.

• Det foregår allerede tilnærminger, særlig mellom Ap og Miljøpartiet De Grønne. Aps klimabudsjett og forslag til en helhetlig Nordsjø-plan som inkluderer havvind og elektrifisering, kan ses i det lyset. Det kan også MDGs samtaler med fagbevegelsen. Men hva med SV og Sp – og Rødt? Det er nok å strides om: ulv og diesel, skattenivå og sykehusstruktur, for å nevne noe. Men det bør gå an å finne sammen om politikk for omfordeling, levende distrikter, klimatiltak og mot sosial dumping. Hvis ikke fagbevegelsen, organisasjonene og partiene samler seg om hva en «klar kurs» i et nytt rødgrønt prosjekt skal være, så står det nok av andre aktører klare til å lobbe for sine interesser.