Onsdag 13. november 2019 Politikk

• Sp går inn for å senke avgifta på bensin og diesel • Vedum: Et viktig krav i 2021

Vedum frir til bilistene

VIL HA BILLIGERE BENSIN: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var på valgkampreise til Sarpsborg i sommer. FOTO: ODIN JÆGER

KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.

Stats­budsjett

– Avgifter slår usosialt ut og rammer mest de som har lavest inntekt. Når man sier man skal vri forbruk, er det de med best råd som raskest får muligheten til å gjøre det, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-lederen varsler at partiet vil jobbe for «å fjerne pisken for dem som ikke har råd til å kjøpe elbil». Det er de med dårligst råd som naturlig vil være sistemann ut, sier Vedum.

I Sps alternative budsjett som presenteres tidlig i neste uke, går partiet inn for å kutte i drivstoffavgiftene. Vedum ønsker å redusere veibruksavgifta på diesel med 35 øre og avgifta på bensin med 15 øre.

Dermed reverserer Sp økningen i drivstoffavgifts som den daværende Høyre-Frp-regjeringen gikk inn for i 2017-budsjettet.

Sps avgiftskutt:

• Senterpartiet presenterer sitt alternative statsbudsjett neste uke. Her vil de foreslå å redusere bensinavgifta med 15 øre og dieselavgifta med 35 øre. Det koster 887 millioner kroner.

• Sp vil dermed reversere avgiftsøkningen på bensin og diesel som regjeringen innførte i 2017.

• På rødgrønn side er Sp det eneste partiet som vil senke bensin- og dieselavgiftene. MDG, Rødt og SV foreslo i fjor økte priser. Ap la seg på samme linje som regjeringen i sitt alternative budsjett som ble presentert mandag.

Bilistenes parti

Vedum mimrer om eget bryllup i 2004 da han giftet seg – med «rånebilen» Volvo 240 som brudebil. Nå erklærer Vedum Frps rolle som «bilistenes parti» som død.

– Frp har økt avgiftene for bilistene, så de er på ingen måte bilistenes parti. De har også sammen med Høyre målrettet kuttet i pendlerfradrag og gjort tiltak som gjør hverdagen vanskeligere for dem som er avhengig av bil, sier Vedum.

Tittelen som bilistenes parti tar han gjerne over.

– Ja, selvfølgelig. Det store flertallet i Norge er avhengig av bilen. Selv mange av dem som bor i Stor-Oslo må bruke bil for å få hverdagen til å gå i hop, sier Vedum.

Avfeier klimaargumenter

Sp-lederen vifter bort motargumenter om at økte drivstoffavgifter er et klimatiltak. Han viser til at Transportøkonomisk institutt tilbake i 2016 mente at økte drivstoffavgifter ville ha marginal eller liten effekt.

– Vårt mål er også at vi etter hvert skal fase ut diesel og bensin som drivstoff til fordel for hydrogen og andre fornybare typer drivstoff. Spørsmålet er hvem man skal straffe på veien, sier Vedum.

Klimaregnskapet til en gjennomsnittlig Tesla-eier på vestkanten er garantert verre enn klimaregnskapet til folk med dårlig råd som kjører fossilbil, framholder Vedum.

– Det er de med dårlig råd som kjører eldre biler. Disse drar ikke like mye på helgeturer eller på ferie til eksotiske strøk, sier Vedum.

Rødgrønn uenighet

Med krav om lavere drivstoffavgifter, går Senterpartiet motstrøms blant de rødgrønne partiene. Ap-leder Jonas Gahr Støre har løftet klima som en hovedsak fram mot valget i 2021, og Ap foreslo ikke kutt drivstoffavgifter i sitt alternativet budsjett som ble lagt fram på mandag. SV og MDG har enda ikke lagt fram sine alternative budsjetter, men foreslo i fjor å øke prisene på drivstoff. I fjorårets Rødt-budsjett foreslo partiet å øke CO2-avgifta med 20 prosent, noe som ville gitt økte bensin- og dieselpriser.

Til kamp mot avgifter

– Hvor viktig vil lavere avgifter bli som krav for Sp i 2021?

– Det blir viktig. Avgiftene skal ned. Hvis man går tilbake til Sps røtter, har det alltid vært en viktig sak.

– Nå er man i en politisk situasjon der dere står ganske alene på rødgrønn side om denne måten å tenke på?’

– Det eneste partiet som har støttet noe i Stortinget, er Rødt. Alle partier som er opptatt av fordeling, må begynne å få øynene opp for avgiftene og konsekvensene av dem. Rettferdig sosial og geografisk fordeling er en hjertesak for oss. Å utjevne forskjeller er en del av den norske suksessen.

Vedum ønsker seg en egen stortingsmelding om effekter og konsekvenser av avgifter, forteller han.

– De partiene som ønsker å bruke grønne avgifter som et klimagrep, vil møte motstand hos Senterpartiet?

– Det kan godt hende vi skal øke avgiftene på visse ting. Internasjonal luftfart, for eksempel. – Men ikke noe i Norge?

– Selvfølgelig kan det være det, men vi må se på hvordan det slår ut. Man må være ekstremt bevisst på hvordan det slår ut og hvilke grupper som rammes. Helheten i vårt alternative budsjett har flere, tunge viktige grep som gir stor klimaeffekt.

politikk@klassekampen.no