Torsdag 14. november 2019 Lederen

Bra, Ap!

• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at egeninteresse og fartsblindhet om egen lønn påvirker politikken. I store deler av etterkrigstida representerte Ap vanlige lønnsmottakeres interesser. Det farget de politiske prioriteringene. Når dette endrer seg, er det vanskelig å unngå at det også får noe å si for politikken. «You stand where you sit» som Rufus Miles formulerte det da han jobbet i budsjettkontoret i Det hvite hus.

n Derfor er det et gledelig signal når Ap nå går inn for at folk som tjener over 750.000, må tåle noe mer skatt. Forslaget om å fjerne momsfritaket for de aller dyreste elbilene peker i samme retning. Det er selvfølgelig viktig å skattlegge de superrike kapitaleierne, men det er også viktig å unngå at de høyest gasjerte i det øvre mellomsjiktet stikker av. Det norske samfunnet har vært preget av små forskjeller, sosialt blandete skoler og relativt liten avstand mellom samfunnsklassene. Lønna til vanlige arbeidstakere har vært relativt høy sammenliknet med akademikere, ingeniører, leger og advokater. Nå er det tegn på at den sammenpressede lønnsskalaen er truet. På toppen av samfunnspyramiden skilles det ut en stadig mer avsondret klasse, økonomisk, geografisk og mentalt. Lønnsulikhetene mellom middelklasse og arbeiderklasse har ikke endret seg så mye, men overklassen og deler av øvre middelklasse er i ferd med å stikke ifra.

• Noen i Ap er kanskje bekymret for at lillavelgere skal gå til høyre hvis skatten økes. Samtidig er det arbeiderbevegelsens overordnete samfunnsoppgave å bekjempe sosial ulikhet. Derfor kan den progressive beskatningen økes ytterligere. Vi er også overbevist om at høyt gasjerte venstreorienterte velgere har forståelse for at arbeiderbevegelsens jobb er å fremme interessene til vanlige lønnsmottakere. De vet at kvaliteten i et samfunn er nær knyttet til graden av lønnsforskjeller. Samfunn med små forskjeller er de beste å bo i.