Torsdag 14. november 2019

Tyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn

Fra mars neste år vil det være obligatorisk for barnehage- og skolebarn å ta meslingvaksine, har den tyske regjeringen bestemt.

Fra mars neste år vil det være obligatorisk for barnehage- og skolebarn å ta meslingvaksine, har den tyske regjeringen bestemt.
Loven ble vedtatt i den tyske nasjonalforsamlingen med 459 stemmer for og 89 mot.
I fjor ble 543 tilfeller av meslingsmitte registrert i Tyskland, og så langt i 2019 er mer enn 400 tilfeller rapportert. Også globalt har viruset hatt en oppblomstring.
Ifølge den nye loven må foreldre bevise at barnet er vaksinert før barnet kan starte i barnehage eller på skole.
Dersom foreldrene ikke kan bevise vaksinasjon kan de straffes med bøter på opptil 2.500 euro – ca. 25.000 norske kroner.
Barn som allerede går i barnehage eller på skole må bevise at de er vaksinert innen 31. juli 2021.
– Beskyttelse mot meslinger er barnevern, sa helseminister Jens Spahn.
Ifølge Spahn vil loven om meslingvaksine også gjelde for alle ansatte i barnehager, skoler, helseforetak og asylmottak.
FN advarte i april mot global oppblomstring av meslinger. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) var økningen i fjor på 300 prosent på verdensbasis.
Meslinger er en svært smittsom virussykdom som i verste fall kan føre til døden. Sykdommen var inntil nylig nærmest utryddet i vestlige land, takket være god vaksinedekning.
De siste årene har antall utbrudd begynt å øke, samtidig som stadig flere har blitt skeptisk til vaksinering.
(©NTB)