Fredag 15. november 2019

Nær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan

Over 420.000 personer er drevet på flukt av kraftig regnvær og flom i Sør-Sudan. Mange av dem er kraftig underernært, opplyser Redd Barna.

Over 420.000 personer er drevet på flukt av kraftig regnvær og flom i Sør-Sudan. Mange av dem er kraftig underernært, opplyser Redd Barna.
Om lag 60 prosent av de fordrevne led av kraftig underernæring allerede før det unormalt kraftige regnværet satte inn i juli, opplyser hjelpeorganisasjonen fredag.
De mange internt fordrevne bor nå i midlertidige skur og telt, og mange av dem har mistet viktige jordbruksområder. Minst 200.000 av de fordrevne er barn, ifølge Redd Barna.
Samtidig gjør vannmassene det vanskelig å få livbergende hjelp fram til de rammede. I enkelte områder har leveransene av nødhjelp blitt innstilt inntil videre.
– Oversvømmelsene i Sør-Sudan har nådd et kritisk punkt, og barn og familiene deres har behov for rask hjelp. Samfunnene som er rammet, er allerede noen av landets mest utsatte, sier Redd Barnas landdirektør for Sør-Sudan, Rama Hansraj.
Data viser at de verst rammede områdene hadde over dobbelt så mye nedbør som normalt i perioden mellom september og oktober. Mens det normale er litt under 200 millimeter, falt det rundt 425 millimeter.
Det er ventet mer regn de neste ukene.
Flomkatastrofen gjorde at Sør-Sudan erklærte unntakstilstand i oktober.
(©NTB)