Mandag 18. november 2019 Politikk

Siv Jensen tror regjeringens ABE-reform vil bli videreført også av opposisjonen:

Tror på kutt til evig tid

ALT KOSTER: Siv Jensen mener alternativet til ABE er å sende regningen videre til skattebetalerne. – Vi har alt et høyt skattenivå. Man kan ikke løse alt ved å sende regningen videre, sier hun.

LANGSIKTIG: ­Opposisjonen har kritisert regjeringens ABE-reform for å være en «brutal ostehøvel». Finansminister Siv Jensen (Frp) tror reformen er kommet for å bli.

Velferd

– Jeg vil bli veldig overrasket hvis en ny regjering skulle finne på å ikke videreføre ABE-reformen. Det kommer de ikke til å ha råd til. Punktum finale, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til Klassekampen.

Denne uka samler LO Stat troppene til den tradisjonsrike Kartellkonferansen på Gol. Et hovedtema i år er nettopp regjeringens Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE). Eller som den kalles i konferanseprogrammet: «Den brutale ostehøvelen».

ABE-reformen innebærer at alle statlige etater får kuttet driftsbudsjettet med 0,5 prosent hvert budsjettår. Den ble innført fra 2015, og Jensen mener den har vært en suksess.

– Det overordna målet med reformen er å stille effektiviseringskrav til alle statlige etater. For å være ærlig mener jeg det er helt åpenbart at vi skal gjøre det, og det er litt rart at det ikke har vært gjort før, sier hun.

ABE-reformen:

• Regjeringen innførte fra og med 2015 det de kalte en Avkyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

• Reformen innebærer at budsjettene til statlige etater blir redusert med 0,5 prosent årlig. Kuttet skal ifølge regjeringen «gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet».

• Under årets Kartellkonferanse på Gol skal Fafo legge fram en evaluering av virkningene av reformen så langt.

Trenger pengene

De første årene etter regjeringen innførte ordningen var det budsjettdebatter om størrelsen på kuttet, men nå har regjeringen landet på at satsen skal være 0,5 prosent. Det kaller Jensen «relativt begrenset» og viser til at våre naboland Sverige og Danmark har liknende ordninger.

– Kritikerne mener ABE er en skjønnmalende omskriving av reine sparekutt?

– Det kunne de hatt belegg for om det ikke var vekst i budsjettene, men det har vi hatt, hvert eneste år etter reformen kom. Det er et flatt, forutsigbart tiltak som ligger i bunn, så er det en politisk vurdering om man topper budsjettene med satsinger, og det har vi jo gjort.

Finansministeren viser til at de 0,5 prosentene til sammen blir 1,7 milliarder kroner på ett år.

– Det er 1470 sykehjemsplasser, 1500 politistillinger eller 6700 barnehageplasser for de minste barna. Det sier noe om hvor mye du får for disse pengene.

Utfordrer kritikerne

Kritikken mot reformen har kommet fra mange ulike hold. Både SV, Rødt og Ap har uttalt seg kritisk til ideen. Ansatte i kriminalomsorgen har vist til at ABE-kuttene gjør at de får dårligere bemanning, noe som rammer både de ansatte og de innsatte. Lederen for Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke har sagt at de ikke kan annet enn nedbemanne, og at smertegrensa «er allerede passert».

Jensen tror prosessene er sunne.

– Det tvinger alle til å tenke om de har optimal oppgaveløsning. Det tror jeg ikke noen har. Noen av dem som er hovedkritikere av dette, har ingen andre svar. De vil helst ikke være med på reformer, omprioriteringer eller kutt. De vil bare videreføre alt som det er og legge mer penger på toppen. Det kommer ikke til å gå. Vi er på full fart på vei inn i en situasjon hvor vår økonomi normaliserer seg sammenliknet med andre land. Treet vokser ikke inn i himmelen, festen i budsjettene er over, sier finansministeren.

– Kunne man heller gått inn og sett konkret på de ulike etatene hva som er mulig å effektivisere?

– Vi gjør jo masse reformarbeid i tillegg. Jernbanereformen eller Nye Veier er ikke konsekvenser av ABE. Vi har gjort det i tillegg fordi det er fornuftig. Man møter samfunnsutfordringene på nye måter. Man må gjøre flere ting, med uforminsket kraft i årene som kommer.

– Men er ikke mulighetene for produktivitetsvekst ulik i ulike etater?

– En diskusjon om å forbedre ordningen er jeg for, på grunnlaget at vi er nødt til å effektivisere offentlig sektor. Da kan vi få en fruktbar debatt. Så langt synes jeg ikke den har vært det i det hele tatt. Man har bare bestemt seg for å være mot. Men jeg opplever at det også har vært støtte i deler av offentlig forvaltning til dette. Det er mange som ser verdien av å gjøre det, og man har fått mer dynamiske omstillingsprosesser, som blir eid i etatene.

– Tenker du på noen spesielle?

– Jeg vil ikke namedroppe. Men jeg er mye ute og besøker offentlige etater og virksomheter. De er gjerne framoverlent, de synes egentlig det er ganske gøy. Skatteetaten er et stjerneeksempel. De har ledet an i digitalisering i offentlig sektor. Når man har offentlige etater som synes det er gøy å jobbe med effektivisering og forenkling, kan man bruke færre ressurser på noen ting og frigjøre ressurser til annen type oppgaveløsning.

palh@klassekampen.no