Mandag 18. november 2019

Domstolene vil rydde opp i Nav-saken så fort som mulig

Domstolene må ta sin del av ansvaret for feilbehandlingen av Nav-saker, slår styret i Domstoladministrasjonen fast. Nå ønsker styret rask opprydning.

Domstolene må ta sin del av ansvaret for feilbehandlingen av Nav-saker, slår styret i Domstoladministrasjonen fast. Nå ønsker styret rask opprydning.
– For oss er det viktig å bidra til en så rask og god opprydding som mulig, sier styreleder Bård Tønder i Domstoladministrasjonen etter et styremøte mandag, hvor Nav-skandalen var ett av temaene.
På møtet slo styret fast at domstolene må ta sin del av ansvaret for at disse sakene ikke har fått den behandlingen de skulle ha fått. Til sammen er mellom 50 og 80 personer blitt uskyldig dømt for å ha tatt med seg ytelser fra Nav til andre EØS-land.
– Den eksterne granskingen vil gi svar på hvordan domstolene har håndtert saken og gi nærmere læringspunkter som det skal tas fatt i. Det er imidlertid viktig å sette inn tiltak allerede nå som forhindrer lignende saker i fremtiden, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.
Direktør Sven Marius Urke orienterte under møtet om hvordan saken har blitt håndtert i domstolene så langt.
– Han varslet styret om at han vil komme tilbake med en nærmere plan for oppfølging av denne saken, blant annet tiltak knyttet til kompetanse innen EU/EØS-rett, under styrets møte 16. desember.
(©NTB)