Tirsdag 19. november 2019 Innenriks

Digitaliseringsministeren mener foreldre ikke bør gi barn smarttelefoner før de er minst 13 år:

Må skjermes fra skjermen

STARTER TIDLIG: Manuela Hernandez Asplund (5) åpner en app på Ipaden. – Se bestefar, nå skal jeg vise deg, sier hun til Per Olav Asplund. Hjemme bruker mor Vivian Asplund stoppeklokke for å regulere tida med nettbrettet.

HEKTA: Ni av ti tiåringer har smarttelefon. Nå ber digitaliseringsministeren foreldre gå sammen om å nekte ungene smarttelefoner.

barndom

Gammeldagse mobiltelefoner er i ferd med å bli utkonkurrert av smarttelefoner. I tillegg til å ringe gir de tilgang til internett, spill, sosiale medier, foto og video. Samtidig som telefonene blir smartere, blir eierne yngre.

I 2014 hadde 67 prosent av tildelingene sin egen smarttelefon. I 2018 hadde det økt til nær ni av ti tiåringer.

Nå advarer digitaliseringsminister Nikolai Astrup mot utviklingen.

– Barn trenger ikke smarttelefon. Når hovedgrunnen til at de skal ha telefon, er kontakt med foreldre, holder det lenge med en gammeldags mobiltelefon som kan ringe og sende meldinger, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Smarttelefon og barn:

• Tall fra Medietilsynet viser at barn får mobiltelefon tidligere enn før og at smarttelefon blir vanligere. Fra 2014 til 2018 har andelen 5- til 8-åringer som har mobiltelefon, økt fra 22 til 33 prosent. 99 prosent av alle tiåringer har mobiltelefon.

• Smarttelefon er normen. 87 prosent av alle tiåringer har smarttelefon. Når de er 13 år, har 99 prosent av jentene og 98 prosent av guttene sin egen smarttelefon.

Stjeler barnas tid

Etter å ha lest en undersøkelse i Aftenposten junior hvor barn i tolvårsalderen rapporterer å bruke fire timer daglig på appen Snapchat, luftet han frustrasjon over smarttelefonfeberen på Twitter. Han utdyper til Klassekampen:

– Når barn får smarttelefon, bruker de den ikke først og fremst til å ringe, men til spill og sosiale medier. Det stjeler mye tid som går på bekostning av lek og sosial aktivitet med andre unger. Jeg ser altfor mange barn som sitter fanget i telefonen, sier Astrup.

Han viser til at aldersgrensa for å opprette bruker på de fleste sosiale medier er 13 år. Han er også bekymret for at de yngste er sårbare for digital avhengighet, utnytting og uvettig deling av private bilder og informasjon hvis de får smarttelefon for tidlig.

Vent til ungdomsskolen

Ministeren sier foreldre bør vente med å gi barna smarttelefon til ungdomsskolealder.

– Jeg kan ikke se noen gode grunner til at barn i barneskolen trenger smarttelefon, men det er mange gode grunner til at de ikke bør ha det, sier Astrup.

De aller fleste er 13 år når de begynner på ungdomsskolen.

– Godt over 90 prosent har smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen?

– Ja, kanskje er det en kamp mot vindmøller. Men når man ser en så negativ utvikling, må vi som voksne tenke nøye gjennom hva som er riktig å gjøre.

Foreldre under press

– Mange foreldre vil vente med smarttelefonen, men opplever et sterkt press for at barna ikke skal havne utenfor. Når «alle vennene har», blir det vanskelig å nekte?

– Det sier seg selv at når noen får, blir det en gruppedynamikk hvor det blir press på foreldrene. Selv har jeg tatt til orde for mobilavtaler på skolen til mine barn, hvor foreldrene blir enig om å ikke gi barna smarttelefoner for tidlig, sier Astrup.

Han har selv tre barn, og den eldste er åtte. Ingen av ungene har smarttelefon, og Ipaden hentes bare fram i helga.

– Er det ikke litt rart at du som digitaliseringsminister advarer mot digitalisering?

– Jeg er positiv til ny teknologi og mulighetene digitalisering gir. Samtidig må vi ha en debatt om hvordan teknologien skal brukes og hvilke skyggesider den har, særlig når det gjelder barna. Derfor er jeg glad digital dømmekraft er en viktig del av Fagfornyelsen i skolen som regjeringen har lansert, sier han med henvisning til skolens nye læreplaner, som ble lansert i går.

– Du vil ha Ipad i klasserommet, men ta fra elevene I­phonen?

– Det er stor forskjell. Digitale læremidler er et nyttig verktøy i undervisningen som kan hjelpe alle barn på deres nivå. Ideen om at barn må ha smarttelefon, ekskluderer de som ikke har råd og oppfyller et behov barna ikke har. Det er jeg veldig kritisk til, sier Astrup.

Lærere vil ha retningslinjer

– Det er viktige problemstillinger, som det er bra ministeren tar opp, sier Tormod Korpås, leder i Utdanningsforbundets lederråd.

Lærerforbundet har ikke vedtatt noe standpunkt til elevenes bruk av smarttelefoner, men jobber nå med å utvikle politikk på hvilken rolle smarttelefoner eventuelt kan spille i undervisning.

Korpås advarer ministeren mot å tro at spredningen av smarttelefoner er noe foreldre kan stanse alene.

– Erfaringsmessig fungerer foreldreutvalgene på skolen veldig forskjellig. Det er ulike meninger i gruppene som gjør det vanskelig å lage avtaler for store elevgrupper, sier Korpås.

Han oppfordrer digitaliseringsministeren til å be Helsedirektoratet lage som retningslinjer foreldre og skoler kan lene seg på.

– Retningslinjer og anbefalinger fra helsemyndighetene på mobilbruk hos barn kan være til stor hjelp og avverge konflikter, sier han.

jos@klassekampen.no

Bruker stoppeklokke

På kafé i Oslo sitter tre generasjoner sammen. Den yngste, Manuela Hernandez Asplund (5), leser en bok når Klassekampen hilser på.

– Det kunne like godt vært en Ipad, sier mor Vivian Asplund.

Hun forteller om et overforbruk av mobil og nettbrett i hjemmet.

– Men vi er bevisst på det. Hjemme har vi på en stoppeklokke når Manuela bruker Ipaden, som ringer etter en halvtime. Bikker bruken 30 minutter, blir hun sliten, og vi merker at humøret svinger, sier Asplund.

Hun mener viktige aktiviteter taper mot telefon og nettbrett.

– Som å bruke kreativiteten, lese bøker eller å skape andre former for ro.

Manuela har en lillesøster på to år. Det skaper nok en utfordring tilknyttet digitale verktøy. Mora forteller at lillesøster på to år vil gjøre alt det storesøster gjør, være seg spise smågodt eller holde på med Ipaden.

– Man skal vel helst unngå skjermbruk for dem under tre år, men det er veldig vanskelig, sier hun.

Asplund understreker imidlertid også de positive sidene av Manuelas minutter foran skjermen:

– Det er mye god læring, alt fra observasjonsspill til trening i logisk tenkning. I tillegg har hun begynt å bli med andre hjem og da er det positivt at vi kan få tak i henne.

Nettbrett regner Aspelund femåringen får når hun begynner på skolen neste år.

Når Manuela skal få sin egen telefon, er ikke bestemt.

– Men jeg har det i bakhodet og regner med det blir snakk om å arve noe. Et annet dilemma er jo at uansett hvordan man ønsker å gå fram som forelder, så er samfunnet som det er. Det er vanskelig å være «den eneste» som ikke har.

Bestefar Per Olav Asplund er enig med dattera si i at bevissthet rundt bruk er det viktigste, men legger til at voksnes uvaner påvirker de små.

– Det oppstår en form for avhengighet. Man klarer ikke å la være å se på telefonen når den plinger. Jeg er sikker på at det smitter over på barna, sier han.

Nikolai Astrup