Onsdag 20. november 2019 Kultur og medier

• VG, Aftenposten og TV 2 gjør rettelser i metoo-saker • VG-redaktør Gard Steiro benekter eksternt press

Metoo-saker skrives om

SVINGER RØDPENNEN: VGs sjefredaktør Gard Steiro vil ikke gjøre det til en vane å rette feil i to år gamle artikler, men mener metoo-sakene stiller i en egen kategori fordi de har fått så stor oppmerksomhet. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX

Flere medier går nå gjennom eldre metoo-artikler og korrigerer feil. – Mediedebatten må ikke bli punktumet for metoo-­debatten, advarer redaktør.

Medier

VGs sjefredaktør Gard Steiro opplyste mandag at avisa har gjennomgått et tresifret antall artikler om Trond Giske og funnet tre feil.

Nylig gjorde TV 2 ti endringer i sine Trond Giske-saker – i hovedsak fordi Giske ikke hadde fått samtidig imøtegåelse. Også Aftenposten har varslet at det pågår en gjennomgang av avisas Giske-dekning.

– Retting av feil er en naturlig del av vår oppfølging av metoo-dekningen. Vi fant tre feil som vi nå har rettet. Det er ikke noe mer enn det, sier Steiro.

VG-redaktøren skriver i en kommentar om rettelsene at avisa «har dobbeltsjekket skriftlig dokumentasjon, kontaktet enkelte kilder på nytt og lyttet til Giskes innvendinger».

– Dette er relativt gamle artikler. Er dette en ny praksis hos VG å lete i feil i eldre saker, eller gjelder det bare metoo?

– Det gjelder bare for disse sakene. Går du gjennom arkivet til VG eller Klassekampen, vil du alltid finne artikler som inneholder feil, og slik vil fortsatt være. Siden dette har vært spesielle saker med mye oppmerksomhet, synes vi imidlertid det er riktig å justere dem.

Metoo korrigert:

• VG opplyste mandag at de gjør tre rettelser i metoo-saker om Trond Giske.

• TV 2 har rettet ti saker om Giske, primært på grunn av manglende samtidig imøtegåelse.

• Aftenposten holder også på med en gjennomgang av sine saker.

• Dagens Næringsliv og NRK vil ikke ha en liknende gjennomgang.

Advarer mot press

Bente Rognan Gravklev, Oslo-redaktør i Dagsavisen, frykter at debatten om medienes rolle er i ferd med overskygge hva metoo-kampanjen faktisk handlet om.

– De eventuelle feilene som er gjort i mediene, blir nærmest brukt som et argument mot metoo. Det er verdt å minne om at det ikke har vært veldig mange rettelser med tanke på omfanget av dekningen, sier hun.

– Hva tenker du om at flere medier nå systematisk gjennomgår sine Giske-saker?

– Det er alltid sunt å evaluere seg selv, men man må gjøre det fordi man selv opplever at det er nødvendig, ikke etter press fra noen, sier hun.

– Opplever du at noen av evalueringene som pågår nå, skjer etter press?

– Det har jeg ikke grunnlag for å kunne si. Men mediene må alltid evaluere seg selv ut fra hvorvidt reglene for god presseskikk er fulgt, ikke fordi man opplever en forventning om det etter at den offentlige debatten om metoo har endret seg, sier Gravklev.

Hun legger til:

– Mediedebatten må ikke bli punktumet for metoo-kampanjen i norsk offentlighet. Det er det jeg frykter er i ferd med å skje.

Støtter rettelser

Heidi Helene Sveen, forfatter og samfunnsdebattant, har engasjert seg i metoo-debatten og ga allerede i 2016 ut boka «Såpass må du tåle – sex, krenkelser og offentlig debatt».

Hun er positiv til at VG og andre medier nå gjør endringer i metoo-artikler.

– Det er veldig bra at de gjør disse endringene. Det er en gang sånn at jo mer korrekt mediene er i dekningen av metoo, desto bedre er det for bevegelsen.

– Hvorfor tror du endringene kommer nå?

– Det er vanskelig å si, men det er jo åpenbart at de har gjort noen feil. Nå har ting roet seg litt og kritikken fra Giske selv, som har vært aktiv på den fronten, har nok også gjort det slik at det har vært viktig for mediene å rette feilene.

I to av artiklene VG nå har rettet, sto det at han beklaget seksuell trakassering. Det riktige er at han beklaget oppførselen sin. Dette er en spesielt viktig presisering, mener Sveen.

– Dette er viktig for oss. At han fremdeles mener at han ikke har bedrevet seksuell trakassering, gjør ham til en kontroversiell person, sier Sveen.

Dagens Næringsliv var i desember 2017 ledende i dekningen av anklagene mot Trond Giske. Sjefredaktør Amund Djuve har imidlertid ikke planer om å gå gjennom Giske-sakene på nytt, selv om Presseforbundets kildeutvalg foreslår nye regler for bruk av anonyme kilder.

«Vi har ikke gått gjennom tidligere publiserte saker, verken om Giske eller andre, i lys av de nye reglene. Men i utgangspunktet tror vi det aller meste av det vi har publisert i nyere tid vil være i samsvar med retningslinjene som kildeutvalget foreslår», skriver Djuve i en e-post.

Ifølge Medier24 skal heller ikke NRK ha satt i gang noen intern granskning av sin egen metoo-dekning.

Ifølge Journalisten skal Trond Giske ha sendt en 70-punktsliste til VG angående dekningen av varslings­sakene mot ham. VG-redaktør Steiro benekter at det er Giskes kritikk som har ført til de nye rettelsene.

– Nei, vi har beklaget overfor Trond Giske dekningen av Bar Vulkan-saken. Vi har som praksis å lytte til alle som er omtalt i VG dersom de har innvendinger. Terskelen for presisering er lav, og digital publisering har gjort det teknisk lettere enn tidligere, sier VG-redaktøren.

kultur@klassekampen.no

TV 2 får kritikk

Søndag ble tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise intervjuet i TV?2-programmet «Vårt lille land». Der forteller politikeren om tida etter at han trakk seg som leder fordi han hadde hatt sex med en beruset 16 år gammel jente på en partifest.

Bente Rognan Gravklev i Dagsavisen mener at Tonning Riise fikk lite motstand av programleder Gerhard Helskog, og er kritisk til at han fikk spørsmål som «Soner du en straff?».

– Jeg opplever at TV?2 forsøker å få en uttalelse fra ham som kan bidra til å dyrke offerrollen. Det er ikke så kledelig, sier hun.

Gerhard Helskog er ikke enig i at spørsmålene hans bidrar til å dyrke noen offerrolle.

– Jeg tror ikke vi kommer videre i debatten hvis vi ikke snakker med menn som har gjort feil. Jeg stilte kritiske spørsmål i 25 minutter. Hva skulle jeg gjort i stedet? Slått ham? Hele innfallsvinkelen min er kritisk og lyttende, sier han.

Programmet fikk også kritikk for hvordan det ble presentert, blant annet med tittelen «Støtt ut i kulden».

– Hvorfor får man så høye skuldre av det? Det er en observasjon, ikke det viktigste i saken, sier Helskog.