Onsdag 20. november 2019 Lederen

Det tapte land

• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med folkeretten. Genèvekonvensjonens artikkel fire er tydelig på at en okkupantmakt ikke kan overføre egen sivil befolkning til okkupert territorium. FN har også gjennom årene gjort en rekke vedtak om at bosettingspolitikken er folkerettsstridig. I over 40 år har dette vært gjeldende amerikansk politikk, selv om de ulike presidentene i liten grad har fulgt opp memorandumet med aktiv handling overfor Israels folkerettsbrudd. Den nye amerikanske posisjonen er at bosettingene på Vestbredden er basert på «særegne forhold». I stedet for å bruke folkeretten, overlates sakene til israelske domstoler. USAs politikkendring er en stor seier for Israel, som får grønt lys av Washington til å fortsette bosettingspolitikken, blokkere en palestinsk statsdannelse og til slutt innlemme hele Vestbredden.

• Etter at Donald Trump inntok presidentembetet har USAs politikk blitt enda klarere proisraelsk. Ambassaden ble flyttet til Jerusalem, og Washington har anerkjent okkupasjonen av Golanhøydene. I en fersk rapport for FNs høykommissær for flyktninger, som dokumenterer de omfattende israelske folkerettsbruddene i Palestina, står det: «Ikke under noen okkupasjon i moderne tid har det internasjonale samfunnet vært så klar over de mange bruddene på folkeretten; visst så mye om okkupantens åpenbare og varslede intensjoner om å annektere og etablere permanent suverenitet; vært så velinformert om omfanget av overgrepene overfor befolkningen i de okkuperte områdene og likevel vært så uvillig til å handle på grunnlag av de overveldende bevisene.» Robert Fisk skriver i The Independent at hvis Trump blir gjenvalgt, vil Israel kreve full suverenitet over alt land mellom Jerusalem og Jordanelva. Det vil være slutten for drømmen om et selvstendig Palestina. Det vil også – hvis det blir en stat uten stemmerett for palestinere – være slutten for demokratiet i Israel.