Fredag 22. november 2019 Lederen

Forén eder

• Alle partiene på rødgrønn side har nå presentert sine alternative budsjetter. Det er forskjeller og uenigheter – for eksempel mellom MDG og Sp i avgiftspolitikken – likevel trer det fram et tydelig felles verdigrunnlag. Det tydeligste fellestrekket er at alle vil minske de sosiale klasseforskjellene. De med breiest rygg skal bære den tyngste børa. I skattepolitikken er partiene nesten helt samstemte. Ap, Sp, SV og Rødt er også enige om hoved­linjene i arbeidslivspolitikken, med faste og hele stillinger, mindre innleie og stopp for sosial dumping.

• I klimapolitikken er det også mye fellesgods. Noen partier har kommet lenger enn andre, og virke­midlene er forskjellige, men det er ingen tvil om at alle de rødgrønne er opptatt av et klimaskifte i klimapolitikken. Det er også stor enighet om at staten må spille en aktiv rolle for å stimulere til grønn industriutvikling. Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk på Kartellkonferansen på Gol denne uka ut mot New Public Management i offentlig sektor, noe som åpner for enighet på nok et politikkområde. De rødgrønne står også sammen om å øke bevilgningene til kommunene, fjerne oste­høvelkuttene i offentlig sektor og hindre privatisering. Sp er førende i distriktspolitikken, men så vidt vi kan se, er det ingen uenighet blant de rødgrønne om at hele landet må tas i bruk. Akkurat som det er samstemthet om behovet for en aktiv klimapolitikk, er det ingen tvil om at et regjeringsskifte må bety et markant brudd med Solberg-regjeringens sentraliseringspolitikk.

• Det finnes uenigheter mellom de rødgrønne, om kraftkabler til utlandet, EØS, avgifter, oljeutvinning og rovdyr, men alt kan løses hvis det finnes vilje og gjensidig tillit. Viktigere er hele rekka av saker i de rødgrønne alternative budsjetter som viser at de drar i samme retning og har felles mål. Vi ser derfor allerede nå konturene av en ny regjeringsdannelse med en samlende visjon for Norge basert på i hvert fall fire grunnleggende retningsvalg og forpliktelser: kamp mot sosial ulikhet, fornyet satsing på klimapolitikken, et organisert arbeidsliv og en offensiv politikk for å ta hele landet i bruk.