Lørdag 23. november 2019 Lederen

Ildspåsettelse

• «Politiet nekter oss å brenne Koranen. Derfor kaster vi den i avfallsdunken til Kristiansand kommune», sa Arne Tumyr i Stopp islamiseringen av Norge (Sian) under en demonstrasjon på Torvet i Kristiansand lørdag. Til tross for politiets pålegg om ikke å bruke åpen ild, tente likevel Sian-leder Lars Thorsen på Koranen. Ifølge Fædrelandsvennen gikk motdemonstranter til angrep på ham med slag og spark. Da rykket politiet inn, slukket brannen og avviklet demonstrasjonen. Thorsen er tidligere dømt for brudd på rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 185, for ytringen: «Ethvert menneske som bekjenner seg til Muhammeds ideologi (…) er en trussel mot rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på livstid».

• Politidirektoratet har sendt ut en operasjonsordre der det står at politiet skal forsøke å avverge brenning av religiøse symboler. Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til Filter Nyheter at det i en gitt kontekst kan være brudd på straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, er kritisk til instruksen. «Etter norsk rettspraksis rammes ikke [brenning av Koranen] av straffeloven § 185. Når noen brenner en koran, tolkes det som et angrep på religionen islam og ikke dens tilhengere», sier Kierulf til Aftenposten. Det høres fint ut, men i virkelighetens verden er det ikke like enkelt. Hvis Koranen brennes i døra under fredagsbønn i en moské eller noen tenner på en Tanakh blant jøder på vei til gudstjeneste i synagogen på sabbaten, er det ikke så lett å skille det ene fra det andre.

• Vi tror det er klokt at politiet har et visst handlingsrom til å takle denne typen situasjoner. Politiet må kunne sette vilkår for demonstrasjoner og i ytterste fall ikke gi tillatelse på utvalgte steder eller tidspunkter. Politiet har ansvaret for orden og sikkerhet, både på offentlige plasser og i folks nærmiljøer. Innbyggerne, ikke minst utsatte minoriteter, må ha en følelse av trygghet. I dag handler det om brenning av muslimenes hellige bok, i morgen kan det være Den hebraiske bibelen som står i lys lue.