Mandag 25. november 2019 Politikk

Lederen for Norges største fagforbund jubler over SVs forslag om rødgrønn samling:

Omfavner SVs nye plan

ENIGE: Mette Nord tar imot Audun Lysbakken på talerstolen på Fagforbundet-landsmøtet i Oslo i 2017, hvor SV-lederen holdt hilsningstale. Nord ønsker SVs forslag om å meisle ut felles rødgrønn politikk før neste valg velkommen. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

STØTTE: SV inviterer opposisjonspartiene til å lage felles politikk før valget i 2021. Fagforbundets Mette Nord mener det er avgjørende at Ap, Sp, MDG og Rødt takker ja.

SV

Dermed gir landets mektigste forbundsleder sin fulle støtte til å danne en ny, rødgrønn allianse i god tid før neste valg.

– Invitten fra SV er positiv for norsk politikk. En brei allianse kan skape trygghet og forutsigbarhet for velgerne, sier Mette Nord.

Hun er begeistret over at SV på sitt landsstyremøte i helga vedtok at dagens opposisjonspartier bør samles om en felles politisk plattform før valget i 2021.

Nord mener det er en god idé. Hun tror det blir lettere å mobilisere rødgrønne velgere dersom partiene har samlet seg om et sett felles standpunkter.

– Det handler om at man vet hva man får. For å mobilisere blant våre medlemmer er det viktig at man har gitt signaler om en felles visjon, sier hun.

Senterpartiet avviser

Med sine 370.000 medlemmer er Fagforbundet LOs og Norges desidert største forbund, og en viktig støttespiller for de rødgrønne partiene.

SV vil sammen med MDG, Rødt, Ap og Sp inngå en avtale om å felle dagens regjering dersom de får flertall ved neste valg. Hvilke partier som skal danne regjering, sier vedtaket ingenting om.

Senterpartiet var raskt ute med å avvise invitasjonen fra SV lørdag. Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp sa til NTB lørdag at velgerne kan se til partiprogrammene for å vite hvilket parti de skal stemme på.

Ikke fiender

Mette Nord tror ikke at det er nok. Hun mener at rødgrønn samling vil skape optimisme blant velgere som befinner seg til venstre for sentrum.

– Jeg tror det kan bli avgjørende for valget at man har en brei allianse og en felles retning. Da vil det ikke være noen usikkerhet om at et parti plutselig forsvinner inn i et annet samarbeid, sier Nord.

– Hvorfor er det viktig?

– Det er ikke noe poeng for de rødgrønne partiene å ha hovedfiender på venstresida. Dem er det nok av i regjeringen. Folk må kunne være trygge på at rødgrønt flertall gir en annen retning enn store skattekutt for de rikeste og sentralisering.

SV, Sp og Ap satt i regjering sammen fra 2005 til 2011. Den gang var verken MDG eller Rødt representert på Stortinget. Ved forrige stortingsvalg utstedte Ap-leder Jonas Gahr Støre en garanti om at han ikke ville inngå i noe samarbeid med MDG eller Rødt.

Lunken LO-leder

Mette Nord mener det er for tidlig å si hvilke partier som til syvende og sist skal sitte i regjering, men at det ikke er tida for å lukke noen dører.

– Det er lenge til valget, og det kan godt hende at det blir behov for støttepartier på venstresida. Jeg tenker at man bør være åpen og fordomsfri.

Handel og Kontor-leder Trine Lise Sundnes er også positiv til SVs utspill. «Forslaget fra SV er helt klart et steg i riktig retning», skriver hun i en SMS.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen er ikke like begeistret for alliansebyggingen.

«Det er for tidlig å diskutere posisjoner eller regjeringsplattform i 2021. Men jeg understreker at det er et massivt ønske om å bytte ut dagens høyreregjering blant LOs medlemmer», skriver han i en SMS via sin pressekontakt.

LO ønsker ifølge et vedtak på sin forrige kongress en regjering med SV, Sp og Ap.

Vil tenne grasrota

SV-leder Audun Lysbakken håper at forslaget om en ny allianse vil vekke diskusjon i fagbevegelsen, miljøorganisasjonene og andre folkelige bevegelser.

– Da vi sammen med Ap og Sp gikk til valg sammen i 2005, foregikk det en brei diskusjon på grasrota i og rundt disse partiene om hva en rødgrønn regjering skulle gjøre. Trøkket nedenfra formet regjeringserklæringen den gangen, og vi håper å utløse et sånt engasjement igjen.

– Dette er en god idé for SV, men kanskje ikke for MDG og Sp, som har fått velgere fra høyresida?

– Vi mener at et samarbeid som innbefatter alle fem partier vil gi de beste politiske løsningene for å gjøre noe med sentraliseringen, de økte forskjellene og klimaendringene. Det vil være uklokt å la noen av dagens opposisjonspartier blir stående på utsida. Når vi kommer til dagen etter 2021-valget, må vi ha minst 85 rødgrønne mandater. Vi trenger en allianse som gjør det mest mulig sannsynlig at vi får til det.

SV har ennå ikke bestemt seg for om partiet selv ønsker å sitte i regjering etter neste valg. Ifølge nettstedet Pollofpolls har de fem opposisjonspartiene 60,3 prosent til sammen på målingene i november.

larsv@klassekampen.no