Onsdag 27. november 2019 Lederen

Mistillit

• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk demokrati som har regler og prosedyrer for hvordan saker behandles, ønsker faktisk å komme til bunns i hva som er fakta i denne saken», skriver kontrollkomitémedlem Eva Kristin Hansen (Ap) på Facebook. Sammenlikningen mellom en kontrollhøring i Stortinget og Stalins utryddelsesprosesser på 1930-tallet er selvsagt helt søkt. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om et mistillitsforslag nå, før en kontrollhøring har kommet i gang, er en god strategi.

• Mistillitsforslaget er hentet rett ut av læreboka for det Rødt selv kaller «brøytebil-parlamentarisme» – en strategi som førte til Sylvi Listhaugs avgang i fjor. Tanken er at Rødt skal fremme forslag de andre partiene ikke vil stille selv, men som likevel får flertall på grunn av stort engasjement utenfor Stortinget. I Nav-skandalen er det gode grunner til at brøytebilen ikke er riktig framkomstmiddel. I Listhaug-saken var faktum enkelt å forholde seg til: Alle kunne selv gjøre seg opp en mening om hva hun hadde skrevet på Facebook. Nav-saken er annerledes. Den går mange år tilbake i tid, i både regjering, domstolene og Nav. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om hvem som visste hva på hvilke tidspunkt. Ingen av disse forholdene fritar Anniken Hauglie for ansvar, men de viser behovet for en grundig prosess der konklusjonen ikke er gitt på forhånd.

• Rødt har helt rett i at pilene allerede nå peker på at Anniken Hauglie har sviktet. En grundig høring kan få dette enda tydeligere fram, og det er bare harde fakta som kan tvinge en flertallsregjering til å kaste sin egen statsråd. Det viktigste hensynet i Nav-skandalen må være å snu hver stein for å komme til bunns i hvem som er rammet, hvem som sitter med ansvaret, og hvorfor det tok flere år å oppdage feilen. Deretter vil det bli nok av tid til å fremme et mistillitsforslag som får mer enn én stemme.