Torsdag 28. november 2019 Innenriks

• Mange kommuner vil ha mer digitale skoler • Stavanger setter på bremsen

Gir barna digital detox

BREMS: Dag Mossige (Ap), IKT-ansvarlig Lola Gritsenko, Mímir Kristjánsson (Rødt), lærer Maren Songe-Møller og elevene Pia Grønnevik Fjeld (gul regnjakke) og Frida Sandberg Molden i 5A Nylund skole i Stavanger er enige om at det må være mer bevissthet rundt bruken av pc i skolen.

PAUSE: Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen og låser inne pc-ene til de minste. Politikerne mener digitaliseringen har gått for langt.

SKOLE

Etter 24 år med borgerlig styre har en rødgrønn koalisjon tatt makta i Stavanger.

Under borgerlig styre har Stavanger kommune vært helt i tet når det kommer til å digitalisere barnas skolehverdag. Noe av det første som skjer når seksåringer begynner på skolen, er at de får utlevert hver sin private pc. Pc-ene brukes til skolearbeid både på skolen og hjemme.

Nye tider i Stavanger:

• I årets kommunevalg tok en koalisjon bestående av Ap, SV, Rødt, MDG, Senterpartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger makta i Stavanger.

• I sitt første budsjett strammer de inn på digitaliseringen av skolen. Som et prøveprosjekt skal 1.- til 4.-klassingene ikke lenger få egne pc-er. Tiltaket sparer kommunen for tolv millioner over fire år.

• Det innføres også felles regler mot mobilbruk i grunnskolen fra 1. til 10. trinn.

Digital pause

Når de rødgrønne legger fram sitt første budsjett i dag, tar de grep for å gi barna en digital pause.

Elevene i første til fjerde trinn skal ikke lenger få private pc-er. Disse erstattes med klassesett som kan hentes fram når læreren mener det er behov.

Det innføres felles retningslinjer for en mobilfri skole i hele grunnskolen, altså første til tiende trinn.

– Den overivrige digitaliseringen er et stort eksperiment med livene til de små barna, sier Mímir Kristjánsson, tidligere nyhetsleder i Klassekampen, nå gruppeleder for Rødt i Stavanger.

Kristjánsson er bekymret for at kombinasjonen av privat pc, nettbrett, smarttelefoner og andre digitale verktøy barna utsettes for i hverdagen, gir de minste en overdose av digitalisering.

– Det er lite forskning som gir klare svar på om det er bra å utsettes for så mye skjerm så tidlig. Men det er helt sikkert at ungene ikke har vondt av litt skjermfri, sier Kristjánsson.

Blandet respons

– Da vi fikk utdelt pc-ene, var det et hefte vi skulle lese gjennom sammen med foreldrene våre. Det var det ikke så mange som gjorde, forteller Frida Sandberg Molden og Pia Grønnevik Fjeld i 5A.

Klassekampen møter dem på Nylund skole i Stavanger rett etter storefri. Jentene har allerede lang erfaring med å gjøre mesteparten av skolearbeidet på egen pc.

Jentene, som er akkurat gamle nok til at politikerne lar dem beholde pc-en sine, ser både fordeler og ulemper med innstrammingen.

– Det blir mer lekser på papir, da, og vi må printe ut ukeplanene. Det er litt dumt for naturen, påpeker Frida.

De gjør en del lekser på apper, som fungerer bra, men forteller at mange elever også bruker pc-en til spill og programmer skolen egentlig ikke tillater. Støtten fra lærer Maren Songe-Møller er mer helhjertet.

– Førsteklassinger trenger ikke sin egen pc. Særlig i de lave trinnene er det viktig at vi holder igjen så pc-en ikke blir for dominerende i undervisningen, sier Møller, som jobber på femte trinn og driver støtteundervisning i 1. klasse.

Hun mener det er viktig at pc-er er tilgjengelig også for de minste, men synes det holder med noen få til hver klasse.Hun er begeistret for mulighetene pc-ene gir, men tror bevissthet rundt bruk og opplæring for lærere er avgjørende.

– Møte mellom elev, lærer og lærestoff er unikt. Det må alltid være i fokus. Pc skal være et verktøy blant mange andre. Nå har kanskje bruken tatt litt av, sier hun.

Rødts koalisjonspartnere i Ap har støttet innføringen av pc-er til de eldre elevene, men mener digitaliseringen har gått for langt.

– Pc-er er et viktig verktøy, med fantastiske muligheter som vi skal bruke. Men når seksåringer får privat pc, har dette gått altfor fort, sier Dag Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

Han er opptatt av at foreldre selv skal kunne bestemme når barna får privat pc til hjemmebruk. Mossige mener klare mobilregler og pc-brems vil gi lærere mer frihet til å bruke teknologien på en pedagogisk måte.

jos@klassekampen.no