Fredag 29. november 2019 Lederen

Privat helse

• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist av lege. Dette er den formen for helseforsikring som vokser mest, og bedriftene står for 90 prosent av alle behandlingsforsikringene som tegnes. Hvorfor velger så mange bedrifter å kjøpe dette til sine ansatte?

• De to viktigste grunnene er at det har blitt et skapt et marked for denne i utgangspunktet unødvendige tjenesten av kommersielle helsetjenestetilbydere og av private forsikringsselskaper. For det andre er det også for lang behandlingskø flere steder idag. Da er det interessant å se på et annet tall som også er på vei oppover, nemlig antall kommuner med fastlegemangel. Ifølge Legeforeningen var det i 2017 elleve kommuner som hadde fastlegemangel. I 2019 hadde tallet firedoblet seg til 49. Ordningen har vært underfinansiert i mange år, sa president i Legeforeningen Marit Hermansen tidligere i år. At fastlegemangel og private helseforsikringer vokser side om side, er ikke noe som har oppstått i et politisk ­vakuum. Det er også i høyeste grad et politisk valg hva vi gjør med det.

• Det finnes i hvert fall tre ulike alternativer. Vi kan fortsette som i dag, der flere kjøper seg forbi helsekøene med private helseforsikringer. Det vil i så fall bety at vi aksepterer et mer delt helsevesen, og at ulikheten får fortsette å vokse også i Helse-Norge. En annen mulighet er å innføre høyere egenbetalinger. Det vil gi større inntekter til helsesektoren, men høye egenandeler vil undergrave velferdsstatens prinsipp om at velferd skal være gratis eller så billig som mulig for å sikre alle lik tilgang. Eller vi kan styrke helsesektoren gjennom økte skatter. For venstresida må svaret være en rettferdig variant av det siste. Høyere skatter for dem med god råd, for deretter å bruke skatteinntektene på å bygge opp helsetjenestene. Denne grunnleggende tanken bak velferdsstaten trenger større kraft, skal vi klare å snu dagens utvikling.MARI EIFRING