Mandag 2. desember 2019 Lederen

Klimamøte

• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse forpliktelser på neste års klimatoppmøte. Bare siden fjorårets klimakonferanse i Polen har verden sett en rekke katastrofer som viser hvor prekært det er med klimahandling nå: Orkanen Dorian, den sterkeste syklonen som noen gang har truffet Bahamas. Syklonene Idai og Kenneth som rammet særlig Mosambik. De enorme skogbrannene som har herjet i Australia, California, for ikke å si Amazonas. Ødeleggelsene har vært massive.

• En annen ting som har skjedd siden forrige klimatoppmøte er de største folkelige demonstrasjonene for klima noensinne. Over hele verden har folk, og særlig ungdom, marsjert i gatene og krevd klimahandling fra politiske ledere. Men de krever også en endring av det økonomiske systemet som forårsaker både klimakrise og ulikhets­krise. Det siste poenget må ikke glemmes. Selve foranledningen for at møtet i siste liten måtte flyttes fra Chile til Spania, understreker akkurat dette. Det var de enorme gateprotestene i Chile som gjorde at myndighetene kastet inn håndkleet som vertsnasjon for klima­toppmøtet. Demonstrantene protesterte først mot prisøkningen på metrobilletter, men det vokste seg til å bli en bevegelse mot den økende ulikheten i landet, og den nyliberale økonomiske politikken som har ført til dette.

• At klimatoppmøtet måtte flyttes på grunn av protester mot økende ulikhet, er en sterk symbolsk og helt konkret påpekning av at klimahandling må gjennomføres på en solidarisk og rettferdig måte. Store opprør preger mange land i disse dager, og mange av dem handler om økonomisk og politisk urettferdighet. Dersom ikke de radikale klimapolitiske grepene vi sårt trenger, sees i sammenheng med den ulikhetskrisa verden også står i, risikerer vi å tape begge kampene. Da vil det vi har sett det siste året, bare være en liten forsmak på det som kommer. MARI EIFRING