Tirsdag 3. desember 2019 Lederen

Rett til arbeid

• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som vaskehjelp. Hun er ureturnerbar asylsøker fra Eritrea og har bodd i Norge i 20 år. Tidligere har hun både arbeidet og hatt egen leilighet, men etter en asylinnstramming under den rødgrønne regjeringen ble hun og andre i hennes situasjon fratatt skattekortet og muligheten til å ta betalt arbeid. Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet i et intervju med Vårt Land i sommer. Det førte til at politiet tok kontakt og nå har siktet Oslos gamle biskop. Til TV 2 sier Stålsett at han handlet ut fra nestekjærlighet, er innstilt på å sone straffen og ikke angrer på noe.

• Gunnar Stålsetts handling er et klassisk eksempel på sivil ulydighet. Ved å bryte loven ønsker han å rette oppmerksomhet mot problematiske sider ved dagens lovverk. Det har han også klart. Oslos byrådsleder Raymond Johansen er blant dem som har kastet seg inn i debatten på Stålsetts side: «Noen ureturnerbare er i Norge i 10, 20, 30 år, og det er helt skrekkelig at de ikke kan jobbe. Situasjonen er ikke bærekraftig», sier Johansen. Mennesker som nektes å forsørge seg selv, blir enten avhengige av at andre gir dem rom og mat, låst på mottak eller de skaffer seg inntekt på ulovlig vis. De fleste møter ikke en barmhjertig biskop, men går inn i et svart arbeidsmarked eller tyr til prostitusjon og kriminalitet.

• I Granavolden-plattformen forpliktet regjeringspartiene seg til å «legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge». Et slikt amnesti ville omfattet Lula Tekle og også vært en betimelig erkjennelse av at det er myndighetene som må ta ansvar når de ikke klarer å returnere asylsøkere med endelig avslag. Asylpolitikken bør uansett ikke bidra til oppblomstring av kriminalitet. Derfor bør regjeringen gjøre det mulig for folk den ikke klarer å returnere, å ta arbeid så lenge de bor her. I det minste bør regjeringen følge opp sin egen plattform.