Onsdag 4. desember 2019 Innenriks

• Norge kan signere frihandelsavtale med Kina i 2020 • Ikke påvirket av amerikansk press

Nærmer seg Kina-avtale

MØTE: Statsminister Erna Solberg og ambassadør til Storbritannia Wegger Strømmen ankom i går den norske ambassaden i London i forkant av Nato-toppmøtet.FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.

Nato

Den norske regjeringen har i flere år jobbet hardt for å bedre forholdet til Kina og meldte i november i år om framgang i forhandlingene om en frihandelsavtale. Klassekampen erfarer at regjeringen håper at avtalen er ferdigforhandlet allerede neste år.

Nå er det likevel ny usikkerhet om Norges forhold til den asiatiske stormakta. USA har ligget i handelskrig med Kina siden våren 2018.

Amerikanske myndigheter vil nå at også europeiske land skal stramme inn på handelen med Kina, spesielt handel med høyteknologi og kritisk infrastruktur.

USA har gjort Kina til en av hovedsakene på Nato-toppmøtet i London og vil ha støtte fra sine europeiske Nato-allierte. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte i går pressen på den norske ambassaden i London, før toppmøtet begynte.

Både utenriksministeren og statsministeren avviste der at press fra USA vil skape problemer for frihandelsavtalen mellom Kina og Norge.

Frihandelsavtalen:

• Norge har forhandlet med Kina om en frihandelsavtale siden 2008. Forhandlingene stanset da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010, og de kom ikke i gang igjen før i 2017.

• Siste forhandlingsrunde var i november i år og gikk ifølge regjeringen bra. Klassekampen erfarer at regjeringen håper at avtalen er klar neste år.

• Forhandlingene dekker for eksempel handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter og ikke-tollmessige handels­hindre.

Strategisk bilde

Ukene før Nato-møtet har vært preget av harde ord og dyp uenighet mellom viktige medlemsland. Både Solberg og Søreide var i går likevel opptatt av å si at alliansen er sterk og har overlevd større prøvelser.

Heller ikke USAs press om en strengere linje overfor Kina er et problem for Norge, sier Søreide.

– Diskusjonen om Kina har kommet gradvis det siste året, halvannet. Det er ganske naturlig at selv om Nato er en regional sikkerhetsorganisasjon for Nord-Atlanteren, så må man til enhver tid se på det strategiske bildet rundt oss i verden, sier Søreide.

Da Erna Solberg ble statsminister i 2013, var forbedring av forholdet til Kina den viktigste utenrikspolitiske oppgaven for regjeringen. Det har tatt flere år, men politikken har båret frukter.

Norge eksporterte i fjor varer for 20 milliarder norske kroner til Kina. Regjeringen meldte i november i år om framgang i forhandlingene om en frihandelsavtale.

Norge forhandler om markedsadgang for norske varer i Kina. Kineserne ønsker på sin side tilgang til norske offentlige anbud, for eksempel bygging av infrastruktur i Norge.

Statsminister Erna Solberg sier likevel at handelsavtalen ikke er i strid med amerikanske ønsker om hva europeiske Nato-land skal gjøre.

– Nå sier amerikanerne at det er problematisk at kineserne får tilgang til infrastruktur i Europa. Er det en konflikt her?

– Jeg tror ikke at det er en bru på Vestlandet de snakker om, sier Solberg.

Makta flyttes østover

Statsministeren åpner likevel for at sikkerhetsspørsmål kan sette stopper for kinesiske prosjekter i Norge.

– Vi fikk en ny sikkerhetslov i fjor. Vi identifiserer nå alle objektene som er underlagt sikkerhetsloven, og som vi kan stille sikkerhetsforutsetninger til. Det kommer til å være viktig i offentlige anskaffelser om et objekt er innenfor sikkerhetsloven eller ikke. Vi har en skjerpet sikkerhetslov, som gjør at man kan stille sikkerhetskrav. Så da vil det gjøres vurderinger av det strategiske, sier hun.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at det er handelskrigen mellom USA og Kina som har gjort at Nato nå diskuterer hvordan alliansen skal forholde seg til Kina.

– Jeg synes egentlig ikke at det er veldig overraskende at det kommer nå. Det henger sammen med Kinas posisjonering i verden generelt. Det er en maktforskyvning fra vest mot øst, og det får noen strategiske konsekvenser. Det er en økonomisk konkurranse som gjør at bildet ser annerledes ut nå enn det gjorde for fem år siden, sier hun.

Søreide avviser samtidig at Nato diskuterer militære svar på Kinas vekst og økende makt.

– Det er ikke sånn at noen ser på Kina som en militær trussel, sier hun.

– Vil den norske Kina-politikken endre seg, eller står Norge fast på et normalt forhold til Kina?

– Du kommer til å se i slutterklæringen som kommer ut fra Nato-møtet at den reflekterer både muligheter og utfordringer. Alle land må ordne sine forhold, enten det er til Kina eller andre land, basert på landenes interesser. Det gjør også Norge. Men jeg syns ikke det er rart at det kommer en breiere, strategisk diskusjon om det store bildet av maktforskyvning, sier Sør­eide.

magnusl@klassekampen.no