Onsdag 4. desember 2019

Nye tall: CO2-utslippene vokser saktere

Verdens CO2-utslipp fortsetter å øke, men ikke like fort som i fjor, ifølge nye beregninger.

Verdens CO2-utslipp fortsetter å øke, men ikke like fort som i fjor, ifølge nye beregninger.
De globale CO2-utslippene fra fossil energi ligger an til å bli på nesten 37 milliarder tonn, viser beregningene fra forskningssamarbeidet Global Carbon Project.
Sammenlignet med i fjor vil dette være en økning på 0,6 prosent. Til sammenligning var veksten i 2018 på 2,1 prosent.
At veksten ser ut til å gå langsommere, skyldes flere forhold. Bruken av kullkraft har avtatt betydelig i USA og Europa, og i Kina er den økonomiske veksten lavere enn før.
Kullkraften blir i mange tilfeller erstattet av naturgass, som også medfører CO2-utslipp, men ikke like store. Lavere økonomisk vekst vil i de fleste tilfeller føre til mindre bruk av energi og lavere utslippsvekst.
CO2-utslipp fra skogbranner og andre såkalte arealbruksendringer ser ut til å øke med 800 millioner tonn i år. Blant årsakene er de store brannene i Amazonas og regnskogen i Indonesia.
(©NTB)