Torsdag 5. desember 2019 Kultur og medier

Tidligere politileder Hanne Kristin Rohde mener TV?2 burde ha skrinlagt podkasten «Baneheia»:

Refser krim-podkast

KRITISK: Forfatter og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde mener de pårørendes interesser bør være avgjørende for hvorvidt det skal lages podkast om en kriminalsak eller ikke.

Forfatter og tidligere politileder Hanne Kristin Roh­de mener Baneheia-podkasten til TV?2 aldri burde vært kringkastet.

medier

– Gjennom podkasten «Baneheia» blir TV?2 et talerør for en person som er domfelt for brutale drap, sier forfatter Hanne Kristin Rohde.

I forrige uke slapp TV?2 to episoder av podkasten «Baneheia», som handler om dobbeltdrapet på åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen i 2000.

I 2002 ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen dømt for drapene. Kristiansen mener han er blitt uskyldig dømt, og i neste uke skal Gjenopptakelseskomisjonen avgjøre om saken skal opp for retten på ny.

Baneheia-podkast:

• TV 2 og produksjonsselskapet Lyder har laget podkasten «Baneheia». I den får drapsdømte Viggo Kristiansen argumentere for sin uskyld.

• Christian Marstrander er programleder i podkasten. Forfatter og journalist Svein Tore Bergestuen, som tidligere har flagget sin tvil om dommen, har også en sentral rolle.

Kristiansen snakker ut

I den anledning har TV 2 og produksjonsselskapet Lyder laget en podkast hvor Baneheia-saken er tema. Her får Kristiansen snakke ut og argumentere for sin uskyld. Verken politi, påtalemyndighet eller de pårørende har ønsket å delta i podkasten.

Hanne Kristin Rohde stusser over at TV 2 likevel velger å sende podkasten.

– Denne podkasten burde aldri vært kringkastet, sier Rohde, som har vært politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Hun mener «Baneheia» framstår som et partsinnlegg for en som hevder å være uskyldig – i strid med domfellelsen.

– Jeg mener at man burde lagt ned hele prosjektet når man ikke får i tale alle aktørene som deltok i straffesaken. Det resultatet vi har fått nå, ­liker jeg ikke, sier Rohde og understreker at hun uttaler seg som privatperson.

– Er det ikke en del av pressens samfunnsoppdrag å kaste lys over en sak hvor noen hevder å være uskyldig dømt?

– Dette er et komplekst spørsmål, og jeg lurer på hva man skal kaste lys over her hvor det foreligger en domfellelse som har vært rettskraftig siden 2002. Dersom en slik podkast skal kunne forsvares ut fra forestillingen om folkeopplysning, må den som et minimum være basert på en stor grad av objektivitet.

– Blir satt sjakk matt

Ada Sofie Austegard, mor til drepte Stine Sofie Sørstrønen og generalsekretær i Stine Sofies stiftelse, har tidligere sagt til nettstedet Journalisten at «en podkast som har en uttalt forståelse av Baneheia-saken som et justismord, kan i beste fall anses som et underholdningsbidrag som skaper splid og usikkerhet rundt faktum i saken».

Rohde ønsker mer debatt om de pårørendes situasjon.

– Dersom pårørende sier at de ikke ønsker ny oppmerksomhet om en gammel kriminalsak, må det veie tungt etter mitt skjønn. Jeg er ikke sikker på om jeg vil ha et samfunn hvor pårørende blir satt sjakk matt.

Rohde mener også det er uryddig at podkasten kommer rett før Gjenopptakelseskommisjonen skal komme med sin innstilling.

– Med tanke på at verken representanter for politi eller påtalemyndighet deltar i podkasten, er det en overhengende risiko for slagside over mot domfeltes framstilling av saken. Da risikerer vi at det dannes en oppfatning i opinionen på feil grunnlag, sier hun.

– Naturlig fokus

Medieforsker Lars Arve Røssland, som tidligere i år ga ut ei bok om norsk kriminaljournalistikk, mener også det er en stor utfordring for TV 2 at verken politi, påtalemyndighet eller pårørende vil delta i podkasten, men han mener ikke at prosjektet bør skrinlegges.

– At naturlige kilder ikke vil stille opp, kan ikke være til hinder for at man forsøker å belyse temaet – så sant man har gjort iherdige forsøk på å få balanse, sier Røssland.

Han mener heller det ikke er unaturlig at perspektivet til Viggo Kristiansen får mye oppmerksomhet.

– Jeg synes det er rimelig at podkasten kommer nå som saken er til vurdering for gjenopptakelse. Det er også naturlig at man legger vekt på Kristiansens historie, siden det er han som forsøker å få saken gjenopptatt.

kultur@klassekampen.no

– Vi vil ha fakta på bordet

TV?2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække mener Gjenopptakelseskommisjonens behandling av Baneheia-saken legitimerer podkasten.

– Det er relevant å vise hva kommisjonen skal ta stilling til. Hvis mediene aldri skal omtale saker politi- og påtalemyndighet ikke medvirker til, hadde vi ikke gjort jobben vår.

– Hvilke grep har dere gjort for å sikre balansen?

– Podkasten har et nøytralt utgangspunkt og skal ikke konkludere. Vi har et oppriktig ønske om å legge fakta på bordet, opplyse om hva vi vet sikkert – og hva det er tvil om. I tillegg har vi løpende kontakt med kilder fra den siden som ikke ønsker å medvirke.

Solbrække er uenig i at det er problematisk at podkasten slippes rett før innstillingen.

– Hadde podkasten hatt som mål å bevise Kristiansens uskyld, ville det vært uryddig. Men vårt mål å drive journalistikk. Dette er også en løpende produksjon, så hvis noen vil medvirke likevel, står vi selvsagt med åpne armer.

– Pårørendes ønske om ikke å gi denne saken ny oppmerksomhet bør veie tungt, sier Roh­de. Er du enig?

– Det vil alltid veie tungt. Men kommisjonen sier selv at arbeidet deres er omfattende, ikke minst når det gjelder mobil- og DNA-beviset. I enhver kriminalsak ville mediene dekket opptakten til en slik behandling. Jeg mener det er riktig å gjøre det også i denne saken.

Lars Arve Røssland