Torsdag 5. desember 2019 Kalender

Et tapt tokt i sagnomsust sjø

Fem TBM Avengere

5. desember 1945 tok fem torpedobombefly av typen Grumman TBM Avenger av fra flybasen Fort Lauderdale i Florida. De fem, som hadde kodenavnet Flight 19, hadde med seg fjorten flygere som skulle trene på navigasjon og kampflyging, men de returnerte aldri til basen. Så hvor forsvant de? Over Bermuda-trianglet, viste radiosignaler seinere. En flybåt med et mannskap på tretten ble sendt ut for å lete, men også her ble både fartøy og mannskap borte, ifølge Wikipedia.

I tilfellet med flybåten, som er et fly med skrog som er formet som en båt og som flyter på vann, var det et kjent problem at lettantennelig bensindamp i lensene kunne sette flyet i brann, og den amerikanske marinen konkluderte med at det var det som trolig hadde skjedd. For Flight 19 ble konklusjonen i havarirapporten «ukjent grunn», men dette vet vi: Toktet tok en helt annen rute enn det som var planen, og toktets leder, løytnant Charles Taylor, rapporterte undervegs at begge kompassene hans var ødelagt. Taylor hadde 2500 flytimer bak seg, men var også den eneste i gruppa med så lang erfaring. Taylor meldte stadig om kursending, fram til siste melding sa at når første fly hadde mindre enn ti gallons bensin, «we all go down together». SMFT