Fredag 6. desember 2019 Politikk

• Justisministerens au pair ble sendt ut av landet • Nå lager regjeringen nye regler

Ryddet opp for Kallmyr

MISFORSTO: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) fikk hard kritikk for ikke å ha gjort seg kjent med au pair-reglene i mai i år. UDI mente at familiens au pair hadde jobbet hos dem ulovlig, og hun måtte forlate landet på én dags varsel. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.

AU PAIR

Den 10. mai i år måtte en au pair fra Filippinene på én dags varsel forlate Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) mente hun hadde flyttet inn og jobbet ulovlig hos justisminister Jøran Kallmyrs familie før hun hadde levert fullstendig søknad hos politiet.

Reaksjonen ble ansett som et utslag av en strengest mulig tolkning av utlendingsregelverket med lite rom for skjønn, som altså rammet en Frp-politiker selv.

Nå har regjeringen på kort tid sørget for en endring i reglene, slik at au pairer slipper køen hos politiet som alle andre utlendinger må stå i for å få nødvendige tillatelser. Dermed vil ikke regelbruddet som skapte trøbbel for Kallmyr, lenger være et brudd.

Au pair-ordningen:

• Ordning som gir unge fra 18 til 30 år mulighet til å jobbe i et annet land for å lære språk og kultur. Au pairen bor hos en privat familie og kan utføre oppgaver som reinhold og barnepass inntil fem timer per dag og maks 30 timer i uka.

• Au pairen skal ha arbeidsavtale og får lommepenger etter fastsatt sats i tillegg til kost og losji. Oppholdet kan vare i opptil to år.

• Anslagsvis tusen personer, de fleste fra Filippinene, får førstegangs au pair-tillatelse i året.

Kan flytte inn

Da saken pågikk, sa Kallmyr at det dreide seg om en misforståelse. Han sa at han fulgte informasjonen fra au pair-byrået, men erkjente at han burde ha dobbeltsjekket reglene.

Vertsfamilier har et selvstendig ansvar for å undersøke om en au pair har nødvendig tillatelse, og brudd skal som hovedregel anmeldes.

Når UDI konkluderte i juni, opphevet de utreisevedtaket for den filippinske kvinnen. De fastholdt at reglene var brutt, men at bruddet var av en «mindre alvorlig karakter». Statsminister Erna Solberg (H) sa hun fortsatt hadde tillit til Kallmyr, mens settestatsråd Jan Tore Sanner fikk ansvar for å rydde opp.

Nå er altså forskriftsendringen på plass. Dermed kan au pairer som av ulike grunner har måttet flytte ut fra en vertsfamilie, flytte inn og utføre oppgaver hos ny vertsfamilie så snart de har registrert søknaden på nett og bestilt time hos politiet.

Justisdepartementet med settestatsråd Jan Tore Sanner (H) hadde ikke anledning til å kommentere saken i går.

– Typisk

Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, mener dette viser hvor politisert utlendingsfeltet er.

– Ingen er uenig i at det er viktig at au pairer som må flytte ut, raskt kan flytte inn hos en ny familie. Men det er så typisk at når det kommer søkelys på statsråden, så fikses det utrolig kjapt, sier hun.

Andersen viser til at Stortinget allerede i juni 2017 vedtok innstramminger i au pair-ordningen. Blant annet skal familier som utnytter au pairer ilegges varig karantene, og det skal gis støtte til et hjelpetilbud. Det er fremdeles ikke iverksatt.

– Der melder altså regjeringen tilbake at det tar sin tid og ennå ikke er ferdig. Men så kommer saken med Kallmyr, og da ordner det seg plutselig kjapt for ham. Da viser det seg at det er politisert i den forstand at de som har au pair, slipper lettere unna, mens man ikke har det like travelt med au pairens rettigheter og beskyttelse, sier Andersen.

SV og Arbeiderpartiet vil avvikle au pair-ordningen og isteden ha en ordning som skal være reell kulturutveksling med strengere krav til vertsfamiliene, ikke «billig hushjelp for velstående folk med stort hus», som Andersen kaller dagens ordning.

SV vil også at oppholdstillatelsen skal knyttes til au pairen, ikke vertsfamilien, og at vertsfamilien må godkjennes.

– Like lang kø for alle

I mai sa Kallmyr til NRK at han ble overrasket over at au pairen måtte vente i to måneder på å få time hos politiet.

Han bør vite at den lange køen rammer alle utlendinger like mye, påpeker advokat Félix Olivier Helle ved Humlen advokater. Gjennom å ha arbeidet med mange slike saker, har Helle sett at ventetida, også for familiemedlemmer til EU-borgere, er opptil flere måneder.

– Det kan virke som om problemet kun har fått oppmerksomhet overfor au pairer på grunn av justisministerens egne beskjeftigelser, sier Helle.

Han synes det er spesielt at departementet har vært svært handlekraftig for en relativt liten gruppe au pairer, samtidig som andre grupper havner i de samme problemene som følge av ventetida.

– Alle andre utlendinger møter også risiko for utvisning fordi de ofte vurderes å ha vært ulovlig i landet i ventetida. Jeg kan derfor ikke forstå hvorfor en slik endring bare skal gjelde for au pairer, sier Helle.

UDI-direktør Frode Forfang påpekte i mai behovet for å gå gjennom regler og ordninger i utlendingssaker.

emmat@klassekampen.no