Lørdag 7. desember 2019 Lederen

Feil kurs

• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene startet da de chilenske myndighetene satte opp prisen på kollektivreiser, noe som illustrerer noen av vanskelighetene også klimaforhandlingene står overfor. For hva er rettferdig byrdefordeling i en urettferdig verden? Skal verdens utslipp holdes nede ved å nekte fattige land å heve folks levestandard eller ved å få rike og mektige land med på å ta en større del av byrden? Og vil de gjøre det?

• Dilemmaene til tross: Klimatoppmøtene har de siste årene blitt en årlig mediebegivenhet, hvor verdens ledere snakker vakkert om viktigheten av en internasjonal orden. Samtidig styrer de i en helt annen retning. Klimatoppmøtetid er også tid for å slippe klimarapporter, og de forteller en helt annen historie enn at verdens land har innsett alvoret og nå justerer kursen. FNs miljøprograms Emissions Gap Report viser for eksempel at vi med dagens fart er langt unna å nå togradersmålet fra Parisavtalen. En annen rapport, fra Global Gas and Oil Network, har sett på lands planer for utvinning av fossil brensel og regnet på hvordan de vil påvirke de globale utslippene. Konklusjonen er at planlagte prosjekter vil føre til at vi overstiger togradersmålet med 50 prosent og 1,5-gradersmålet med 120 prosent.

• Norge har ifølge rapporten verdens femte mest aggressive planer for oljeboring. En rapport fra Bloomberg New Energy Finance, gjengitt i Huffington Post, viser dessuten at investeringer i fornybar energi falt i fjor. Investeringene i kull er derimot rekordstore. Vi er altså på fullstendig feil kurs, og årets møte vil ikke endre det. Klimatoppmøtene har utviklet et eget suksesskriterium: Det regnes som en seier i seg selv at land dukker opp og skriver under på noe, selv om det knapt forplikter til noen ting. Det monner overhodet ikke. Derfor må arbeidet for rettferdige og solidariske klimakutt også foregå utenfor toppmøtene.