Lørdag 7. desember 2019 Innenriks

SAS-ansattes foreninger reagerer på selskapets planer om nytt underselskap:

Frykter for arbeidsplasser

FLYR UT: SAS ønsker å opprette underselskap for sine nye fly – med andre tariffavtaler enn dem selskapet har med sine ansatte i dag. SAS har base på Gardermoen.FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.

Arbeidsliv

«En krigserklæring mot SAS-pilotene». Slik omtalte Christian Laulund, leder i SAS Pilot Group de nye planene til flyselskapet SAS i Dagens Næringsliv fredag.

Selskapet skal ha planer om å kjøpe inn en ny flåte fly som erstatning for Boeing 737-flyene. De nye flyene vil bli lagt til et nytt underselskap og skal ha mannskap som jobber på «helt nye kollektivavtaler med piloter og kabinpersonale», ifølge avisa.

Nina N. Pedersen leder Kabinansattes Forbund og er bekymret på medlemmenes vegne.

– Vi ser med bekymring på hva dette kan bety for medlemmene om disse planene iverksettes. SAS står fritt til å velge forretningsmodell selv, men de går mer og mer bort fra modellen de tidligere har nevnt at de ønsker, med skandinaviske arbeidstakere i Skandinavia, sier hun til Klassekampen.

SAS:

• Scandinavian Airlines hadde et overskudd før skatt på 800 millioner svenske kroner i 2018, en nedgang fra året før.

• Flyr til over 120 destinasjoner globalt.

• Den norske staten var tidligere en stor eier i flyselskapet, men solgte seg ut i 2018. Den danske og svenske staten er fortsatt betydelige eiere.

Advarer om krymping

SAS’ konsernsjef Rickard Gustafson uttalte til DN at selskapet må tilpasse seg konkurransen, og at dersom de ikke får med seg de ansattes foreninger på de nye planene, vil det gå ut over selskapet.

– Da vil vi ikke plassere en ordre på nye fly. Da vil virksomheten krympe, sa han.

Pedersen påpeker at de har lite å gå på som ansatte.

– Vi er et lavlønnsyrke per i dag. Vi får lavlønnstillegg. Vi har ikke mer å gå på. Vi støtter pilotenes bekymring. Vi frykter at SAS i framtida ikke er interessert i å ha skandinaviske ansatte, sier hun.

Ikke dyre avtaler

Jan Levi Skogvang, leder for SAS-pilotene i Parat, synes det er underlig at ledelsen lanserer det han opplever som et forsøk på å endre tariffavtalene gjennom mediene.

– Dette er det første jeg hører om det; det kommer i mediene før noe er drøftet med oss. Det er ganske merkelig.

– SAS argumenterer med at de må ha avtaler som er tilpasset konkurransen?

– Vi er ikke lønnsledende. Det virker som SAS er bitt av tanken på å erstatte og gjøre avtalene enda billigere. Det er rart. Vi utgjør 6 prosent av kostnadsmassen. Selv om de skulle spare noen små prosenter, vil ikke det gjøre store utslag. Det er helt andre steder de bør gripe an kostnadene, ikke gå etter de ansatte.

Omstridt strategi

Da SAS i 2017 opprettet datterselskapet SAS Ireland, skapte det bråk med fagforeningene i selskapet. I vår ble det streik blant pilotene i SAS under lønnsoppgjøret, men streiken hadde klare understrømninger som handlet om de ansattes jobbsikkerhet.

Strategien SAS har fulgt, er beslektet med en trend i internasjonal luftfart der selskapene lager underselskaper som opererer på andre vilkår enn dem som gjelder i hjemlandet. SAS Pilot Group kalte i DN denne forretningsmodellen «sosial dumping».

SAS-sjef Rickard Gustafson bedyret at de vil ha dialog med de ansatte.

– Nå skal vi først reflektere over hvordan en løsning kan se ut, og så skal vi ta diskusjonen med de ansatte. Selvsagt vil vi prate med fagforeningene, slik vi alltid gjør, sa han.

palh@klassekampen.no

Nina N. Pedersen
Jan Levi Skogvang