Tirsdag 10. desember 2019 Politikk

Akuttsentralen i Tromsø melder om «en betydelig økning» i forsinkelser siden Babcock tok over:

Har sviktet 286 ganger

NÅR IKKE FRAM: Fire ambulansefly står på bakken og Helse Nord har satt krisestab. Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta å få orden på den akuttmedisinske beredskapen i Nord-Norge. Helseminister Bent Høie (H) kan ikke svare på hvor mye krisa koster FOTO: TOM HENNING BRATLIE

KRISE I LUFTA: Luftambulansen i Nord-Norge har sviktet 286 ganger på fem måneder. Helseminister Bent Høie vet verken prislappen eller hvem som skal ta regningen for ekstra beredskapstiltak.

BEREDSKAP

Luftambulansen i Nord-Norge har sviktet nesten to ganger hver dag siden selskapet Babcock tok over drifta av ambulanseflyene i nord.

De siste fem månedene har luftambulansen i Nord-Norge sviktet hele 286 ganger. Det er en «betydelig økning sammenliknet med tidligere», opplyser akuttsentralen i Tromsø til Klassekampen.

– Det er veldig alvorlig. Det betyr at det er syke mennesker som ikke får transport og at det er operasjonsklare leger som ikke får operert, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Akuttsentralen (AMK) i Tromsø fører en detaljert oversikt over såkalte uønskede hendelser i luftambulansetjenesten. Sentralen har registrert hele 286 slike hendelser i perioden fra Babcock tok over luftambulanseflyene, fra 1. juli til 30. november.

Måtte bruke jetfly

I litt over halvparten av tilfellene har pasienten blitt forsinket, i den andre halvparten har akuttsentralen i Tromsø satt inn alternativ transport:

Forsvarets helikopter i Kirkenes er brukt 43 ganger.

Redningshelikopteret i 330-skvadronen er brukt 7 ganger.

Ambulansehelikopteret i Tromsø er brukt 16 ganger.

Akuttsentralen har sendt en ambulansebil minst 40 ganger.

I hele 19 tilfeller ble det sendt jetfly fra Oslo.

Ett problemfritt døgn

Luftambulansetjenesten har siden 17. oktober i år i tillegg publisert logg over nedetid for alle ambulansefly. Oversikten viser at det i denne perioden kun har vært ett problemfritt døgn. Alle andre døgn har det vært brudd i beredskapen for minst ett av flyene.

26. november er den verste dagen luftambulansetjenesten har hatt til nå. Da var det til sammen elleve beredskapsbrudd på ett døgn.

Helse Nord satte krisestab mandag, og visste i går ikke hvor lenge krisesituasjonen vil vare.

– Det er alvor. Beredskapen er ikke der den skal være, sa direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten på en pressekonferanse i Bodø i går.

Klassekampen sendte i går spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva som er kostnadene for de ekstraordinære tiltakene som har blitt satt inn for å sikre beredskapen i nord – og hvem som skal ta regningen for dette.

«Det viktigste nå er å sørge for god beredskap for befolkningen, så må vi komme tilbake til hvor store kostnadene blir og hvem som skal dekke hva», skriver Høie i en e-post.

Helseministeren har ikke et tall for hvor mye penger de ekstraordinære tiltakene har kostet staten. Han skriver også at det er usikkerhet knyttet til hvem som vil ta regningen for merkostnadene for disse tiltakene.

«Babcock er ansvarlig for ambulanseflyberedskapen fra 1. juli i år. Det er derfor naturlig og riktig at selskapet betaler sin del av merkostnadene. Hvor store disse kostnadene blir totalt, er det for tidlig å si nå, eller hvordan de skal fordeles.»

Vurderer statlig drift

Ap-leder Jonas Gahr Støre refser både helseministeren og Babcock for situasjonen man nå er i.

– Det er en kritisk situasjon. Det betyr både at de som har fått denne kontrakten ikke er i stand til å levere på den, og at de politiske myndighetene som er ansvarlig for at innbyggerne har et tilbud, ikke klarer å følge opp, sier Støre.

Han sier at Ap vil utrede om staten skal overta drifta av luftambulansetjenesten «på sikt».

– Hva er på sikt?

– Det foreligger en kontrakt her, og jeg vil ikke gå inn med noe krav om å bryte den her vi står, sier Støre.

Han understreker at myndighetene må forsikre seg om at man har et fungerende opplegg for luftambulanse.

– Hvis det viser seg ikke mulig med den kontrakten de har i dag, så må de vurdere alle alternativer, sier Støre.

innenriks@klassekampen.no