Tirsdag 10. desember 2019 Lederen

Spar jubelen

• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet, ville Vy i hovedsak drevet med buss, bilutleie og noen lokaltog på Østlandet. Men det er liten grunn til å glede seg over tildelingen. Det Vy som vant anbudet, er ikke det NSB vi en gang kjente, til tross for at det fortsatt er eid av staten. Vy Tog er formet for å vinne anbud i konkurranse med verstingselskaper som britiske Go-Ahead, som vant tog­anbudet på Sørlandet.

• Jernbanedirektoratet, som håndterer toganbudene, stiller blant annet krav om at operatøren skal være «en effektiv og markedsorientert organisasjon». I virkelighetens verden innebærer det å kutte kostnader der det går an, men samtidig få det til å se ut som kvalitetshevinger i et anbudsdokument. Vy Tog har tydeligvis lært hvordan det skal gjøres. «Vi skal innføre flere avganger, ha et bedre nattogtilbud, få en bedre kopling til andre transportformer slik at det er lettere å komme til og fra toget, og så jobber vi for at det skal bli bedre å være om bord. Til sammen tror vi dette vil skape en reell forbedring i trafikken», sa konserndirektør i Vy Tog Arne Fosen til NTB. Alt skal altså bli bedre til lavere pris. Enn så lenge skal de som i dag arbeider på togene få beholde lønns- og arbeidsvilkår på lik linje med andre ansatte i Vygruppen, men de overføres til underselskapet Vy Tog.

• Anbudsprosesser er ofte en lønnsbrems for ansatte, ved at lønn blir et forhandlingskort ved hver ny anbudsrunde. For selv om den sittende regjeringen er overbevist om at konkurranse i seg selv fører til innsparing og kvalitetsheving, viser all erfaring det motsatte: Innsparinger koster og går ut over kvalitet og arbeidsvilkår. Derfor er det grunn til å vente med jubelen over at togene mellom Østlandet og Vestlandet skal driftes av et statlig selskap. Så lenge statens selskaper strømlinjeformes for konkurranse med Go-Ahead og dets like, er det ingen grunn til å tro at de på sikt vil være vesentlig annerledes.