Onsdag 11. desember 2019

Utvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse

Den franske regjeringen mener å ha gjort viktige kompromisser i sin foreslåtte pensjonsreform. Men fagbevegelsen er ikke imponert.

Den franske regjeringen mener å ha gjort viktige kompromisser i sin foreslåtte pensjonsreform. Men fagbevegelsen er ikke imponert.
Onsdag la statsminister Édouard Philippe fram detaljene i pensjonsreformen, som han selv omtaler som rettferdig og bærekraftig. Et viktig mål har vært å samle landets i alt 42 ulike pensjonsordninger til ett system og få folk til å stå lenger i arbeid.
– Jeg mener at garantiene vi har gitt til de mest bekymrede gruppene, rettferdiggjør at dialogen gjenopptas og at streiken, som straffer millioner av franskmenn, avsluttes, sa Philippe i en TV-sendt tale.
Fortsatt skal franskmenn kunne gå av med pensjon når de er 62 år gamle, men for å få fulle pensjonsrettigheter, må folk stå i arbeid til de har fylt 64 år.
Nasjonalforsamlingen skal først stemme over reformen i slutten av februar, ifølge Philippe.

StorstreikFrankrike har de sju siste dagene vært lammet av en storstilt streik i protest mot pensjonsreformen, samtidig som det er blitt arrangert protestmarsjer over hele landet. Tirsdag demonstrerte over 300.000 mennesker, og i Paris og omegn ble det målt køer på til sammen 46 mil.
Selv om Philippe mener at regjeringen har strukket seg langt, bidrar det ikke til å roe ned fagbevegelsen. Flere fagforbund tok onsdag til orde mot forslagene, også det mer moderate CFDT, som er landets største og som til nå ikke har tatt stilling til streiken.
CFDTs leder Lauren Berger avviser blant annet regjeringens forslag om at folk må jobbe til fylte 64 år for å få full pensjon. Denne endringen tar ikke hensyn til alle dem som står i hardt, fysisk arbeid, mener han.
Motstanden fra CFDT er et hardt slag for den franske regjeringen.

Flere slipper unnaI utgangspunktet planla regjeringen at reformen skulle omfatte alle som er født i 1963 eller senere, men nå slipper alle som er født før 1975, unna.
Regjeringen planlegger spesielle tiltak for å hindre at lærerne kommer dårligere ut enn andre, samtidig som lavtlønte som står i jobb helt til de er 64 år, vil bli garantert en pensjon på 1.000 euro i måneden, ifølge Philippe.
Samtidig er det klart at ansatte i transportbransjen ifølge forslaget vil miste retten til å pensjonere seg tidligere enn folk flest, men endringene skal ifølge Philippe skje gradvis, uten brutalitet og med respekt for den enkeltes karrierer. Enkelte andre grupper vil imidlertid beholde retten til tidligpensjon, blant dem soldater, brannmannskap, fengselsvakter og politifolk.

Krever klargjøringLaurent Escure, som leder fagforbundet UNSA, sier at han fortsatt venter på en klargjøring av hva reformene egentlig vil innebære for ansatte i offentlig transport.
Lederen for det mer venstreorienterte fagforbundet CGT, Philippe Martinez, går enda lenger og sier at Philippes uttalelser viser at regjeringen overhodet ikke bryr seg om noen.
Heller ikke politiforbundet, UNSA SGP Police FO, er fornøyd. Generalsekretær Yves Lefebvre truer med å be medlemmene ta seg fri fra jobben i flere dager slik at politistasjoner vil måtte stenge.
I den TV-sendte talen argumenterte Philippe for at kvinnene har mye å tjene på reformen. I snitt får franske kvinner 40 prosent lavere pensjon enn mennene, men det nye systemet skal ta hensyn til at kvinner tar svangerskapspermisjon. Spesielt enslige mødre vil få bedre rettigheter, ifølge statsministeren.
(©NTB)