Mandag 16. desember 2019 Lederen

Skatteparadis

• Dagens Næringsliv avslørte i helga hvordan Norges rikeste plasserer inntektene skattefritt i private holdingselskaper. Dette ble mulig etter en endring av skattelovgivningen i 2006. «Oligarkøyeblikket i norsk økonomi», som professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole kaller det. Da ble det i praksis frivillig for mange av de rikeste å betale skatt. Den såkalte fritaksmodellen betyr at utbytte og gevinster bare skattlegges når inntektene går til en privatperson, men ikke når pengene plasseres i et selskap. Dagens Næringslivs gjennomgang viser at norske bedriftseiere har hentet ut over 200 milliarder kroner skattefritt fra bedriftene de eier og flyttet dem over i private holdingselskaper. Det er i praksis snakk om et system for evigvarende utsatt skatt for de største kapitaleierne i Norge. Da bergenskapitalisten Trond Mohn solgte et pumpeselskap til svenske Alfa Lava, betalte han for eksempel ikke en krone i skatt for gevinsten. I stedet ble 13 milliarder kroner satt på bok i familiens holdingselskap. Flere andre storkapitalister, som Stein Erik Hagen, Kjell Inge Røkke og Petter Stordalen, benytter seg av samme metode.

• Pengene storkapitalistene plasserer i private holdingselskapene brukes til nye investeringer, som ytterligere øker formuen for framtidige generasjoner. Når disse pengene forbrukes eller reinvesteres, oppstå det en snøballeffekt, der snøballen ruller fortere og fortere, skriver Dagens Næringsliv. Kapitalopphopningen kan sammenliknes med de globale gigantselskapenes overskuddsplassering i skatteparadiser. Forskjellen er at de norske rikingenes milliardformuer forbli lett tilgjengelige i Norge.

• Offisiell norsk statistikk gjenspeiler i liten grad denne ekstreme økningen i økonomisk ulikhet fordi skattefrie inntekter ikke regnes med. Tas de med, forandres hele bildet, sier Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå. Her hjemme dysses vi ned i en illusjon om at Norge alltid vil forbli et av verdens mest egalitære samfunn. I virkeligheten skaper vi nye dynastier på løpende bånd, basert på milliardgevinster som aldri kommer til beskatning.