Torsdag 19. desember 2019 Lederen

Anbudssuppe

• Gårsdagens forsidesak i avisa, «Fikk full pott uten piloter», er knapt nok en nyhet. Saken handlet om at ambulansflyselskapet Babcock i anbudsprosessen fikk toppscore på kompetanse til tross for at det ikke hadde en eneste pilot ansatt. Grunnen til at det ikke egentlig er noen nyhet, er at selve anbudssystemet er organisert akkurat slik. Selskaper som melder seg på som framtidige aktører, trenger verken ha ansatte eller erfaring fra bransjen for å presentere et scenario hvor det vil løse oppgavene det spørres om på en utmerket måte. Slik kan selskaper som britiske Go-Ahead, som britiske togpassasjerer i årevis har vurdert som det verste togselskapet å reise med, score ganske godt i en norsk anbudskonkurranse. Oppskriften er effektiv og ikke så reint lite snedig: Opprett et underselskap og lær deg å skrive anbud. Da vil ingen av fortidas synder kunne klistres til deg. Nå handler det om framtida.

• Politisk strid om anbud preges ofte av et for eller imot. Det gjør at den politiske diskusjonen kan miste av syne når anbudssystemet virkelig ikke er egnet. Et slikt område er sentral samfunnsberedskap, og striden om luftambulanse i nord er et godt eksempel. Barnevern er et annet, der anbud kan føre til at tjenestene kastes ut i en nedadgående spiral. Problemet er at gode firmaer, som har løst oppdragene over lang tid, ved hver ny anbudsrunde risikerer å miste kontraktene. Slik må det være dersom det skal være reell konkurranse, men for samfunnet kan overgangskostnaden bli svært dyr.

• For det første kastes all erfaring over bord når en ny leverandør velges. Fagfolk er ikke en utbyttbar ressurs, som kan skiftes ut ved hver ny anbudsrunde. Erfaring får vi ved å gjøre og lære, år etter år, og det er slik vi blir kompetente – ikke ved at framtidige, tenkte ansatte på papiret har den rette bakgrunnen. Et tredje problem er at den som bestiller tjenesten kan ha behov for å forsvare tildelingen de selv har stått for, når det egentlig er på sin plass å stille krav. Framover bør debatten handle om hvorvidt enkelte områder skal skjermes for anbudssystemets negative sider.