Torsdag 19. desember 2019 Politikk

I august gikk statsråd Sylvi Listhaug (Frp) ut mot egen regjerings vindkraftpolitikk:

– Vindmøller er noe svineri

DELT: Statsminister Erna Solberg (H) mener alle statsråder står bak regjeringens helhetlige politikk. Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har flere ganger gitt uttrykk for noe annet.FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

BLÅSER: Som eldre- og folke­helseminister gikk Sylvi Listhaug ut mot regjeringens vindkraftpolitikk. Nå får hun ansvaret for den.

POLITIKK

Statsminister Erna Solberg (H) ga i går Frp-nestleder Sylvi Listhaug et solid opprykk internt i regjeringen. Listhaug forlater posten som eldre- og folkehelseminister og blir ny olje- og energiminister.

Solberg gir dermed ansvaret for en stor del av regjeringen vindkraftpolitikk til en innbitt vindkraftmotstander.

I regjeringsplattformen fra januar i år påpekes det blant annet at strategien for flytende vindkraft skal videreutvikles. På Solbergs egen blogg skrev hun i mars i år at regjeringen «vil legge til rette for lønnsom vindkraftutbygging».

Statsministeren vil gjøre vindkraft til det samme industrieventyret som vannkraft og skrev at «våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer hele landet til gode, slik det har gjort gjennom tiår. Nå vil vi gjøre det samme med vindkraft».

De klare signalene fra statsministeren ble blankt ignorert da statsråd Listhaug besøkte Haramsøya i august i år.

Nye statsråder:

• Onsdag 18. desember måtte Kjell Børge Freiberg (Frp) gå fra posten som olje- og energiminister. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug overtok.

• Terje Søviknes, som i 2018 gikk av som oljeminister for å prioritere familien, blir igjen statsråd og tar over Listhaugs post i Helse- og omsorgsdepartementet.

• Listhaug har hatt flere poster i regjeringen, og måtte gå av i mars 2018 som følge av for aggressiv retorikk mot Arbeiderpartiet.

• Statsminister Erna Solberg sa at utskiftingen kommer fordi Frp vil ha begge sine nestledere i regjering.Kilde: NTB

– Svineri

På besøk hos vindkraftmotstandere som jobber mot et kraftverk med åtte vindturbiner på den vesle øya på sunnmørskysten, opererte Listhaug med et eget budskap.

– Jeg mener vindmøller er noe svineri fordi det bidrar til en forsøpling av norsk natur, sa Listhaug til TV 2, som var med Frp-nestlederen på turen ut til det planlagte Haram vindkraftverk.

Hun fortsatte med å si at «vi skal gjøre alt vi kan for å få stanset utbyggingen av de ni vindmøllene her ute. Vi har et så vakkert land å ta vare på, og da synes jeg ikke at man skal sette opp disse hvite monstrene».

Stikk i strid med vindkraftbudskapet fra statsministeren, gjorde Listhaug det klart overfor TV 2:

– Jeg mener at Norge ikke skal satse på dette nasjonalt, verken til havs eller på land. Dette er ikke lønnsomt, og ser det som uaktuelt å brette vindmøllene ut over landet og havet vårt.

Nå er det opp til Listhaug

For å starte opp kraftproduksjon basert på vindkraft i Norge, må en først søke og få tillatelse – en konsesjon.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler alle søknader om konsesjon, og ved klager på vedtaket går saken videre til Olje- og energidepartementet dersom NVE opprettholder sitt vedtak. Da fatter departementet endelig avgjørelse i konsesjonssaken.

Før tiltakshaver kan starte byggingen, må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet. Denne planen skal utarbeides i samarbeid med berørte grunneiere og kommunen. Også MTA-planen skal på høring. Også for disse sakene er departementet ankeinstans.

Også MTA-planen for Haram vindkraftverk ligger på departementets bord – med andre ord ligger saken i Listhaugs hender.

Hogne Hongset, som i mange år har vert en viktig premissleverandør for vindkraftmotstanderne, sier utnevnelsen av Listhaug er godt nytt for vindkraftmotstanderne.

– Jeg er ikke spesielt begeistret for Fremskrittspartiet, men ved å utnevne henne til olje- og energiminister har partiet skjønt hvilken vei folkemeningen går. Og for et populistisk parti er det naturlig å utnevne en vindkraftmotstander som statsråd, sier han.

Varsler habilitetsvurdering

Statsminister Erna Solberg (H) ble på en pressekonferanse i går utfordret på uttalelser daværende folkehelseminister Listhaug kom med i september, da hun omtalte sin egen regjerings fossilbilmål som urealistiske.

– Hun hun står bak regjeringens politikk. Dette er regjeringens felles politikk og har vært det også for regjeringen da hun var eldre- og folkehelseminister. Det er ingen forskjell i ansvaret for dette om du er eldre- og folkehelseminister eller om du er minister for olje- og energifeltet i denne regjeringen, svarte Solberg.

Under nøkkeloverrekkelsen i Olje- og energidepartementet senere på dagen fikk Listhaug spørsmål om uttalelsene hun kom med under besøket på Haramsøya.

– Når det gjelder Haramsøya, så ligger det i sakens natur at jeg må undersøke min habilitet i og med at jeg har kommentert saken, sa hun.

bjornk@klassekampen.no