Lørdag 21. desember 2019 Lederen

Et problem?

• Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten, skriver Civita-sjef Kristin Clemet på sin blogg etter å ha lest Klassekampens torsdagsutgave. Hun reagerer på vår sak om beregning av ulikhet i et samfunn, hvor vi intervjuet tre forskere om finansminister Siv Jensens skryt om at ulikheten går ned i Norge. Statistisk sentralbyrå la mandag fram tall for inntekts- og formueslikhet i norske husstander, som viste at det statistiske målet Gini-koeffisient har gått marginalt ned fra 2017 til 2018 – fra 25,2 til 25,1. «Dette betyr at Arbeiderpartiet og venstresiden må skrive om retorikken om at regjeringen bare gir skattelette til de rike og at ulikheten går i taket», sa Siv Jensen til Nettavisen i den anledning.

• I vår sak intervjuet vi tre ulikhetsforskere: Kalle Moene ved Universitetet i Oslo, Eric Nævdal ved Frisch-senteret og Rolf Aaberge ved Statistisk sentralbyrå. De sier alle at Gini-koeffisienten er et internasjonalt og anerkjent mål for ulikhet, men at det er mye den ikke fanger opp. Dessuten påpeker de at selv ved bruk at Gini-koeffisienten, så har ulikheten steget fra 23,1 til 25,1 de siste ti årene. Saken tar også for seg andre ulikhetsmål, som viser at Norge har blitt et mindre likt land de siste ti årene. Ethvert statistisk mål har selvsagt sine begrensninger. En klargjøring av hvor uenighetene står, har uansett en verdi, mente vi.

• Det er foruroligende at en tidligere forskningsminister så glatt overser det forskerne legger fram til åpen diskusjon og i stedet går langt i å diskreditere dem basert på antatt politisk syn. Clemet mener artikkelens innhold er et typisk eksempel på «ideologisk forskning». Men i stedet for å gå inn i diskusjonen om hva som er eventuelt er feil eller unøyaktig, skriver Clemet at oppslaget er «påfallende og politisk». Hun hevder at «det virker utenkelig at disse tre forskerne ville kommet den borgerlige regjeringen til unnsetning ved å nyansere bildet, dersom tallene hadde pekt en annen vei». Det er antakelig helt feil. Det er dessuten en påstand som knapt lar seg teste, all den tid forskjellene har økt i Norge med dagens politikk.