Mandag 23. desember 2019 Kultur og medier

Deichman-ledelsens ønske om at det nye hovedbiblioteket skal være åpent på helligdager, vekker reaksjoner:

Bråk på biblioteket

NYBYGG: Deichman-sjef Knut Skansen (til venstre) skaper uro med sitt ønske om at ansatte fra filialene skal ta vakter på helligdager og søndager ved Deichman Bjørvika. Her er han med kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).FOTO: OLE BERG-RUSTEN, NTB SCANPIX

Ansatte ved Deichman bibliotek frykter at ledelsen tapper ressurser fra de lokale filialene til det nye flagg­skipet i Bjørvika.

bibliotek

Bjørvika i Oslo 14. november: Til tonene av en trompetfanfare erklærer kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) at Oslos nye hovedbibliotek skal åpne 28. mars neste år. Hun sier at biblioteket i Bjørvika vil bli en av de viktigste fellesrommene i hovedstaden og erklærer at det får lengre åpningstider og søndagsåpent.

Denne lovnaden har ført til mye uro blant de ansatte. Klassekampen har snakket med flere ansatte som er svært kritiske til ledelsens forslag til nye arbeidstider.

Flere frykter at de lokale filialene vil tappes for ressurser, ettersom de har hørt at ledelsen vil at ansatte fra lokalbibliotekene skal ta vakter på helligdager og søndager ved Deichman Bjørvika.

– Ambisjonen til politikerne og ledelsen går foran de ansattes arbeidshverdag, og det skaper slitasje, sier Jens Smith Wergeland, barnebibliotekar og verneombud ved Deichman Stovner.

Han sier at besøket ved hans filial har økt med 350 prosent etter at de flyttet inn i nye lokaler i januar i fjor, uten at de har nok ansatte til å møte behovet. Det har ført til høyt arbeidspress og mange sykmeldinger, forteller han.

– Ledelsen øker stadig belastningen på et fåtall. Det er svært frustrerende når vi får bomber som at vi skal jobbe skjærtorsdag og langfredag, sier han.

Deichman Bjørvika:

• 28. mars 2020 åpner Oslos nye hovedbibliotek i Bjørvika.

• Det er totalt 19.600 kvadratmeter stort.

• Bygget har kostet 2,5 milliarder kroner.

• Deler av biblioteket skal leies ut til kommersielle aktører.

• Deichman forventer om lag to millioner besøkende i året.

– Kraftige reaksjoner

Toril Høimyr, leder i Fagforbundets Deichman-klubb, bekrefter at fagforeningene sitter i drøftinger med ledelsen om de nye åpnings- og arbeidstidene i Bjørvika.

– Det er kommet forslag som har vakt kraftige reaksjoner. Ledelsen vil komme med et justert forslag etter jul som vi skal drøfte videre. Jeg håper veldig sterkt at vi skal komme til enighet om en god arbeidstidsordning, samtidig som de besøkende i Bjørvika skal få et godt tilbud, sier hun.

Høimyr sier at de nå diskuterer åpningstider og hvilke dager biblioteket skal holde åpent, men først og fremst vaktplaner og plassering av arbeidstid.

– Både vi og ledelsen ønsker å forholde oss til tariffavtaler og arbeidsmiljølov, sier hun.

Stengt 15 ganger

Paal Bjelke Andersen, som jobber ved Deichman Grünerløkka, sier at ytterst få av de ansatte ønsker at biblioteket skal holde åpent på helligdager.

– Fagforeningene er imot det, og de har medlemmene i ryggen, sier han.

Daniel Vatsvåg ved Deichman Stovner tok til tastaturet da varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) satte opp «utvidede åpningstider for Deichman Bjørvika» på en skryteliste over hva byrådet får til i budsjettet for 2020. I en kommentar under Facebook-innlegget hennes skrev han at han håper politikerne tar hensyn til «de ansattes behov for et levelig og godt arbeidsliv».

– Folk er ganske sinte og frustrerte. På Stovner er vi veldig underbemanna, og vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke hverdagen vår. Jeg håper vi fortsatt blir prioritert og ikke glemt når Bjørvika åpner, sier han.

Vatsvåg forteller at Nordtvet bibliotek og Romsås bibliotek i Groruddalen har måttet stenge til sammen 15 ganger i år på grunn av manglende bemanning.

Ønsker seg to millioner

Biblioteksjef Knut Skansen sier at Deichman utvider åpningstidene i Bjørvika for å møte publikums behov.

– Vi vil løfte bruk av folke­bibliotekene til et nytt nivå og oppnå to millioner besøkende hvert år. Åpningstider er blant de aller viktigste faktorene for å gjøre det mer tilgjengelig, sier Skansen.

Biblioteksjefen sier at detaljene ikke er spikret, men at «prioritet nummer én er å holde husene åpne». Biblioteket spiller nå en større rolle i å samle folk og hindre utenforskap, ifølge Skansen.

Blant annet besøker et hundretall mennesker de mer­åpne bibliotekene på julaften. I meråpne bibliotek kan man med et eget kort låse seg inn utenom vanlig åpningstid. Dette vil ikke være mulig i Bjørvika.

– Søndag er blitt den nye bibliotekdagen i de meråpne bibliotekene våre, og vi ser også at de brukes til langt på kveld, sier han.

Har ikke konkludert

Skansen mener det ikke er grunn til bekymring for at lokalbibliotekene i byen vil tappes for ressurser som følge av utvidede åpningstider i Bjørvika.

I dag har Deichman en rotasjonsordning som innebærer at ansatte ved alle filialer tar et par søndagsvakter i året ved bibliotekene på Majorstua og Grünerløkka. Disse skal fra neste år tas i Bjørvika, muligens inntil tre søndagsvakter i året, forteller Skansen.

– Hva med helligdags­vakter?

– Det er ikke endelig besluttet at vi skal ha det. Vi er i drøftinger og får komme tilbake til hvordan vi konkluderer, sier han.

Angående situasjonen på Deichman Stovner sier Skansen at filialen har fått et ekstra årsverk etter flyttingen, i tillegg til at det er blitt bemannet opp i perioder med ansatte fra andre filialer. Han bekrefter at det hender at bibliotek må stenges på grunn av sykefravær, men presiserer at Nordtvet er meråpent.

– Flere forteller om høyt arbeidspress. Har dere nok ansatte på bibliotekene?

– Det som er viktig å huske på, er at Deichman de siste årene har gjennomført store selvbetjeningstiltak. En god del av kjernetjenestene våre finnes i meråpen tid også.

– Går ambisjonene deres foran de ansattes arbeidshverdag?

– Nei. Vi er en bedrift i endring som hele tida finner nye måter å arbeide på. Den dagen vi ikke har en bærekraftig arbeidshverdag for de ansatte, har ikke biblioteket mye å tilby.

Bevilger 14 millioner

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen sier at hun ikke kan uttale seg om pågående drøftinger mellom Deichman-ledelsen og de ansatte. Byrådet har satt av 14 millioner kroner til utvidede åpnings­tider i Bjørvika.

– Vi er opptatt av at det skal være tilgjengelig for folk så mye som mulig. Så er det opp til Deichman hvordan de bruker pengene, sier Hansen.

– Ønsker dere at det skal være åpent på helligdager?

– Føringene som ligger der er økte åpningstider, inkludert søndagsåpent.

mariv@klassekampen.no

UT AV TÅKA: Nye Deichman i Bjørvika blir et stort bygg både fysisk og kulturelt. Flere ansatte er nå bekymret for at driften vil kreve for mye av biblioteksansatte i hovedstaden. FOTO: ØRN E. BORGEN, NTB SCANPIX